Muutoksessa-blogi

Pöytä on katettu – mitä maakunnan asukkaan lautaselle laitetaan?

Sirpa Sarlio Julkaisupäivä 3.4.2018 10.36 Blogit STM

Ravitsemuksen merkitys terveydelle tunnistetaan, mutta osataanko ihmisiä tukea kohti parempia valintoja? Kunnilla ja tulevilla maakunnilla on monta mahdollisuutta tukea asukkaidensa hyvää ravitsemusta.

Epäterveellinen ruokavalio on keskeisin tautitaakkaa lisäävä riskitekijä, toteaa arvostettu Lancet-lehti terveyttä ja sen riskitekijöitä käsittelevässä teemanumerossaan syyskuussa 2017. Erityisesti kuolleisuutta lisäsi ja elämänlaatua heikensi muun muassa liian suuri suolan saanti ja liian pieni hedelmien, kasvisten, täysjyväviljan ja kalan kulutus.

On tilaa teoille, joilla parannetaan terveyttä ja hyvinvointia ja samalla hillitään kustannusten nousua.

Kaikki hyötyvät hyvästä ravitsemuksesta. Tukea ruokavalintoihin tarvitsisivat erityisesti ne, joilla on eniten ongelmia ja vähiten koulutusta, rahaa ja muita resursseja. Väitän, että meillä on tässä vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. On tilaa teoille, joilla parannetaan terveyttä ja hyvinvointia ja samalla hillitään kustannusten nousua.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että pelkästään suomalaisten suolan saannin vähentäminen vajaan teelusikallisen verran päivässä vähentäisi terveydenhuollon menoja 160-280 miljoonaa vuodessa. Lihavuus, jonka synnyssä ja hoidossa ruokavaliolla on keskeinen rooli, maksoi jo vuonna 2011 noin 330 miljoonaa euroa. Ammattitaitoisella ravitsemusohjauksella voidaan parantaa terveyttä ja ehkäistä monien sairauksien pahenemista ja säästää kustannuksia.

Maakunnissa työskentelevien ravitsemuksen ammattilaisten osaamisen tulee olla kuntien tukena. 

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, kunnat vastaavat jatkossakin laaja-alaisesta terveyden edistämisestä, johon kuuluu myös hyvä ravitsemus. Tämä konkretisoituu esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, joissa tärkeää on muun muassa koulu- ja päiväkotiruoan laatu ja ravitsemuskasvatus. Ruokapalvelut voidaan järjestää monella tavalla, mutta keskeistä on hyödyntää kilpailussa ja hankinnoissa ravitsemuslaadun kriteereitä. Maakunnissa työskentelevien ravitsemuksen ammattilaisten osaamisen tulee olla tässä kuntien tukena.  

Jotta maakunnan asukkaisen lautasilta löytyisi terveyttä ja hyvinvointia, on tärkeää huolehtia siitä, että ravitsemusasiat ovat mukana maakuntien ja kuntien toiminnan suunnittelussa. Tässä tärkeitä aineisosia ovat hyvinvointistrategiat, yhteistyöryhmät, indikaattoreiden kehittäminen, ravitsemussuositusten hyödyntäminen ja riittävän osaamisen varmistaminen sote-palveluissa.

On tärkeää huolehtia siitä, että ravitsemusasiat ovat mukana maakuntien ja kuntien toiminnan suunnittelussa.

Ravitsemus ja koko ruokaketjun toiminta pellolta pöytään asti vaikuttavat yksilön terveyden lisäksi myös yhteisöön ja koko alueen elinvoimaan. Ruoka on myös kulttuuria, yhdessäoloa, osallisuutta ja hyvää arkea. Ei ole yhdentekevää, mitä lautaselle laitetaan.   

 

Suosituksia ravitsemuksen edistämiseksi:

Ravitsemuksella rakennetaan hyvinvointia ja elinvoimaa kuntiin ja maakuntiin 

Sote-uudistukseen liittyvä RTY:n ravitsemuskannanotto 

Ruokatuotanto kannattaa kuntaa : ravitsemus tukee elinvoimaista ja hyvinvoivaa kuntaa

 

Sirpa Sarlio
neuvotteleva virkamies, STM

Kommentit
Lisää kommentti
Leena Reinikainen
Ravitsemusterapeutteja on koulutettu jo silloin, kun isä lampun asensi. Mutta aivan alkuun ammattikuntaa vierastettiin terveydenhuoltojärjestelmässä ja harva ensimmäisistä valmistuneista sai koulutustaan vastaavaa työtä. Nykyään ainakin työterveyshuollossa ravitsemusterapeutin palveluja näyttää olevan mahdollista käyttää.
Ravitsemus ja liikunta ovat kansanterveyden kulmakiviä. Kakkostyypin diabetes lisääntyy Suomessa kaiken aikaa. Sen estämiseksi olisi paljon tehtävissä ravitsemusneuvonnan avulla. Painon hallinnassa ruoka on tärkein asia. Verensokerin hallinnassa on tärkeä tietää, mitkä ruoka-aineet nostavat verensokeria nopeasti. Ne ovat usein myös niitä ruokia, jotka ovat ravitsemuksellisesti tarpeettomia ja useimmiten hyvin energiapitoisia ja lihottavat.
Liikapaino on osallisena myös monen muun sairauden synnyssä. Nivelrikko on yksi kalliiksi tuleva sairaus. Polven tekonivelen asentaminen maksaa privaatissa n. 13 000 €. Hinta on epäilemättä samaa tasoa julkisellakin puolella, vaikka veronmaksaja maksaa siitä vain poliklinikka- ja hoitopäivämaksut. Kovin ylipainoiselle tekonivelen asentaminen ei välttämättä onnistu.
Leena Reinikainen, LT
Kirjoitettu 25.4.2018 10:10.
Selaa blogin artikkeleita