Muutoksessa-blogi

Paljon jo opittiin, mutta vielä jäi kehitettävää

Katja Palonen Antto Korhonen Teemu Eriksson Julkaisupäivä 3.4.2018 12.34 Blogit VM

Takana on 18 maakuntatalouden neuvottelua kuuden päivän aikana. Jokainen neuvottelu oli maakuntansa näköinen. Kun aikaa on kulunut vähän yli viikko, on aika summata tuntemuksia ja suunnata katse tulevaan.

Maakuntatalouden neuvotteluiden suurin anti oli ehdottomasti maakuntien ja valtion käymässä keskustelussa itsessään. Neuvotteluissa käyty vuoropuhelu vahvisti yhteistä näkemystä maakunnan tilasta. Pöydälle oli helppo nostaa asioita keskusteluun ja käsitellä niitä avoimesti yhteistä näkemystä etsien.

Keskustelun pohjana toimi maakuntien tilannekuvat, jotka sisälsivät muun muassa uusimman arviolaskelman maakunnan yleiskatteisesta rahoituksesta. Uudet laskelmat saadaan huhti-toukokuussa ja samalla julkaistaan laskelmien taustat. Tämä lisää entisestään yhteistä käsitystä maakunnan rahoituksesta ja antaa eväitä kokonaiskuvalle puolin ja toisin.

Neuvotteluiden keskiössä oli kunkin maakunnan osalta valtion rahoituksen riittävyys, maakunnan kustannuskehitys sekä uudistuksen kannalta välttämättömät muutoskustannukset ja investoinnit. Maakuntien neuvotteluissa esille nostama huoli muutoskustannuksista ja ensimmäisten vuosien rahoitukseen liittyvistä haasteista on tunnistettu ministeriössä ja se analysoidaan tarkasti. Maakuntauudistuksen tavoitetta kustannusten kasvun hillinnästä pidemmällä aikavälillä pidettiin maakunnissa pääsääntöisesti realistisena.

Simuloinnin yhtenä tavoitteena oli saada harjoittelun avulla kokemusperäistä tietoa maakuntien talous- ja ohjausprosessin toimivuudesta niin maakunnissa kuin keskushallinnossa. Saatu tieto ja kokemus hyödynnetään jatkon suunnittelussa ja yhteisten prosessien kehittämisessä. Maakunnilta ja muilta neuvotteluihin osallistuneilta kerätään myös palaute, jota käsitellään toukokuun työpajassa.

Jokainen maakunta on erilainen ja maakunnan haasteet ovat kunkin maakunnan omia. Toimivan kumppanuuden ja ohjauksen kannalta onkin tärkeää yhteinen tieto ja avoin vuoropuhelu. Käydyt simulointineuvottelut loivat hyvän polun aitoon ja rakentavaan dialogiin maakuntien ja valtion välillä.

Katja Palonen, Teemu Eriksson ja Antto Korhonen

Kirjoittajat ovat valtiovarainministeriön virkamiehiä, jotka valmistelevat maakuntatalouden neuvotteluiden simulointia ja ohjausta

 

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita