Muutoksessa-blogi

Mikä Kasvupalveluvirasto ja miksi?

Julkaisupäivä 31.5.2018 9.45 Blogit

Tavoitteenamme on, että työnhakijat ja yritykset saavat palvelunsa sujuvasti maakuntamallin käynnistyessä vuonna 2020. Yhtenä sujuvuuden edellytyksenä ovat yhteiset asiakastietovarannot, digialustat ja kansalliset verkkopalvelut.

Työnhakijoiden ja yritysten palvelut mahdollistavat valtakunnalliset ja maakunnalliset tietovarannot, -järjestelmät ja -alustat sekä niiden kehittäminen ovat TEM:in vastuulla olevia kasvupalvelun digiohjaustehtäviä (ns. KasvuDigi-tehtävät). Maakunnallisten järjestelmien on toimittava yhteen mm. Business Finlandin, Finnveran ja Tesin valtakunnallisten järjestelmien kanssa.

KasvuDigi-tehtäviä hoidetaan maakuntauudistuksen jälkeen Kasvupalveluvirastosta, joka muodostuu nykyisestä ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallintokeskuksesta (KEHA-keskus). Miksi tähän tarvitaan virasto ja mikseivät maakunnat voi hoitaa asiaa kukin tavallaan?

Muilla hallinnonaloilla vastaavat digiohjaustehtävät hoidetaan ao. hallinnonalan virastossa – näitä ovat esim. Maaseutuvirasto, Liikennevirasto ja näiden seuraajat. Haemme siis kasvupalvelujen digiohjausratkaisuihin samanlaista mallia kuin muillakin hallinnonaloilla.

Yhtenäisillä järjestelmillä ja tietovarannoilla varmistetaan asiakkaiden alueellinen tasavertaisuus. Yhdenvertaisuutta tuo myös se, että maakuntien tarvitsemat työkalut tuotetaan yhtenäisesti ja yhteensopivasti.

Maksatustehtävät hoidetaan yhteistyössä, maakunnat mukaan ottaen

TEM:n nykyisen aluehallinnon (ELYjen ja TE-toimistojen) maksatustehtäviä on keskitetty asteittain vuodesta 2013 lähtien. Tavoitteena on ollut tehokkuuden lisääminen ja yhdenmukainen asiakaspalvelu kaikilla alueilla.

Kun työnhakijoiden työllistymiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät maksatustehtävät hoidetaan kootusti Kasvupalveluvirastossa varmistetaan, että maksatustehtävät hoidetaan muutostilanteessa sujuvasti.

Sujuvat palvelut työnhakijoille ja yrityksille varmistetaan valtion ja maakuntien yhteistyönä. Maakuntien vaikutusmahdollisuus turvataan nimeämällä Kasvupalveluvirastolle johtokunta ja asiakasneuvottelukunta, joissa maakunnilla on riittävä edustus.

Marja-Riitta Pihlman, ylijohtaja, TEM

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita