Muutoksessa-blogi

Maakuntamatkalla I

Kari Hakari Julkaisupäivä 8.5.2018 11.54 Blogit VM

Bussissa matkalla kohti Keski-Suomea ja Jyväskylää tätä kirjoittaessani on ministeriöiden yhteisestä Oma maakunta -kierroksesta kolmasosa jo takana. Minulle tämä kierros on ensimmäinen, jossa saan olla mukana koko reissun ajan. Kierros alkoi Pohjanmaan neljästä maakunnasta ja päättyy kesäkuun alkupuolella Lappiin. Kirjaan näissä Maakuntamatkalla -blogeissani kierroksen aikaisia havaintojani tilaisuuksista ja maakunnista niiden takana.

On ollut hienoa nähdä, että kaikki uudistukseen osallistuvat ministeriöt ovat olleet innokkaasti mukana kiertämässä. Jokaisessa tilaisuudessa on mukana ollut 15-20 ministeriöiden edustajaa. Maakunnista on tilaisuuksissa ollut keskimäärin 130-150 henkilöä uudistuksen valmistelussa mukana olevista eri organisaatioista. Maakuntakierroksen keskeinen tavoite maakuntien ja ministeriöiden välisen vuoropuhelun avaamisesta on toteutumassa erinomaisesti.

Kaikissa maakunnissa keskeinen keskusteluttava ja huoltakin aiheuttava kysymys on järjestäjän ja tuottajan erottaminen. Varsinkin pienemmissä maakunnissa ihmetellään, kuinka osaaminen ja resurssit riittävät molemmille puolille. Tätä asiaa pohditaankin Oma maakunta -kierroksella erillisissä järjestämisen työpajoissa. Yhteinen viesti on se, että vahva järjestäjä ei samalla tarkoita organisaatioltaan isoa järjestäjää. Maakunnan on pystyttävä käyttämään esimerkiksi oman liikelaitoksensa ammattilaisia sellaisissa kysymyksissä, joihin järjestäjällä ei itsellään riitä osaamista. Järjestäjän tehtävänä on ohjata kokonaisuutta sekä tehdä poliittista harkintaa vaativat päätökset, toimeenpano voidaan jättää maakunnan liikelaitokselle sekä muille palvelutuottajille.

Poliittisen johtamisjärjestelmän suunnittelu onkin käynnissä kaikissa maakunnissa. Keskustelussa korostuu se, että nyt pitäisi löytää jotain uutta perinteisen kunnallisen lautakuntarakenteen sijaan. Valiokuntamalli on saanut kannatusta maakunnissa, mutta näyttää siltä, että moniin maakuntiin tulee myös lautakuntia valiokuntien rinnalle.  Hienoa nähdä, että maakunnat hakevat uudenlaisia ratkaisuja. Täytyy kuitenkin toivoa, että tämä ei johda siihen, että syntyy päällekkäisiä ja moninkertaisia toimielinmalleja, jotka kilpailevat keskenään. Näistäkin on kokemusta muun muassa kuntien tilaaja-tuottaja-malleja rakennettaessa.

Viestinnän merkitys uudistuksessa korostuu, mitä lähemmäksi toimeenpanoa edetään. Tilaisuuksien kahvitauko- ja käytäväkeskustelut viittaavat siihen, että maakunnista saattaa löytyä valmistelun aktiivinen sisäpiiri, joka vie uudistusta eteenpäin ja joka on myös tarkkaan suunnitellut askeleet eteenpäin. Sisäpiirin ulkopuolella on laajempi joukko jollain tavalla mukana olevia henkilöitä, joille uudistuksen kokonaisuus on kuitenkin huomattavasti epäselvempi. Tämä monissa muissakin reformeissa havaittu ilmiö saattaa haitata uudistukseen sitoutumista ja hidastaa uudistuksen toimeenpanoa maakunnissa. Tähän maakuntien muutosjohdon kannattaisikin kiinnittää huomiota. Helppona ratkaisuna tähän on avoin ja monipuolinen viestintä sekä osallistumisen erilaiset muodot.

Kaikkia tähän mennessä kierrettyjä maakuntia koskeva yhteinen havainto on se, että kaikissa maakunnissa työtä tehdään isolla joukolla ja uskoen siihen, että uudistus toteutuu. Jos palkattuja valmistelijoita on Suomen maakunnissa yhteensä yli 700, on valmisteluun muilla tavoin osallistuvia useita tuhansia. Työryhmiä on jokaisessa maakunnassa kymmeniä. Valmistelu etenee monella rintamalla, vaikka eduskunnan päätökset puuttuvat.

Suurin huoli ja tuska maakuntien valmistelussa onkin se, että eduskunta ei pysty tekemään päätöstä maakunta- ja sote-uudistuksesta. Uskallankin väittää, että kaikesta kritiikistä ja tunnistetuista korjaustarpeista huolimatta kukaan maakuntavalmistelussa mukava oleva ei todellakaan toivo tämän kaatumista viime metreillä.

Koirat haukkuvat ja karavaani kulkee kohti historiallista uudistusta!

Kari Hakari

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja
valtiovarainministeriö

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita