Muutoksessa-blogi

Kaikki kerralla kuntoon kotikulmilla

Marjukka Turunen Julkaisupäivä 21.2.2018 9.44 Blogit STM

Osallistuin helmikuussa Tampereella valinnanvapauden kokeilujen laajentamisen kick off -tilaisuuteen. Kuten usein tällaisissa tilaisuuksissa, varsinaisen tilaisuuden hyvän ja kiinnostavan annin lisäksi erityisen antoisia ovat lounas- ja kahvipöytäkeskustelut.

Eräs kokeilusta vastaava kertoi kyselleensä omilta sote-porukoiltaan, mikä olisi hyvä slogan, joka kuvaisi sote-uudistuksen hyötyjä ja tavoitetta niin, että sitä kohden olisi hyvä ja perusteltua systemaattisesti edetä. Joku toimihenkilöistä oli todennut, että sehän on se neljä K:ta eli kaikki kerralla kuntoon kotikulmilla – asiakkaan näkökulmasta tietenkin. Slogan on hieno eikä ihme, että kokeilusta vastaava esimies kertoi olevansa porukastaan erityisen ylpeä. Slogan muistuttaa myös meillä Kelassa jo pidempään ollutta ajatusta siitä, että asiakkaan asiat tulee saattaa mahdollisimman pitkälle kerralla kuntoon.

Kerralla kuntoon -ajatusta voisikin viedä pidemmälle ja yhdistää kaksi maailmaa – sosiaaliturvan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon.

Olen pohtinut paljon sote-uudistuksen mahdollisuuksia ja hyötyjä palveluita käyttävien ihmisten näkökulmasta. Asiakkaalle merkittävintä ei ole se, mikä taho tuottaa minkäkin osan mistäkin prosessista, vaan se, että hän saa asiansa hoidettua helposti ja hyvin. Kerralla kuntoon -ajatusta voisikin viedä pidemmälle ja yhdistää kaksi maailmaa – sosiaaliturvan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (sotun ja soten).

Esimerkiksi iäkäs asiakas, joka tarvitsee terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita ja joka on oikeutettu erilaisiin Kelan etuuksiin, hyötyisi valtavasti, jos hänen palveluistaan ja etuuksistaan vastaavat tahot, organisaatiot ja viranomaiset toimisivat saumattomassa yhteistyössä. Maakunta tulee tekemään sote-uudistuksen myötä laajasti palveluita tarvitsevalle ihmiselle palvelutarpeiden kartoituksen ja asiakassuunnitelman. Tämän yhteydessä useassa tapauksessa myönnetään myös henkilökohtainen budjetti. On todennäköistä, että tällaisessa tilanteessa tulee myös Kelan etuuksien myöntämis-, tarkistamis- tai lakkauttamistilanteita. Miksi siis etuuksia ei käytäisi läpi asiakkaan kanssa samassa yhteydessä?  

Itse toivon, että sote-uudistus parantaa juuri monenlaista hoitoa ja tukea tarvitsevien ihmisten elämää.

Palvelujen ja etuuksien läpikäyminen asiakassuunnitelman laatimisen yhteydessä helpottaisi sekä asiakkaan että viranomaisen toimintaa ja säästäisi rahaa. Se vähentäisi merkittävästi jälkikäteisiä, hallinnollisesti usein raskaita ja asiakkaan näkökulmasta ikäviä oikaisuja ja takaisinperintöjä. Etuudet saataisiin maksuun oikea-aikaisesti, ja asiakkaalle voisi samalla kertoa ja perustella, miksi myönnetään esimerkiksi korotettu hoitotuki eikä ylintä hoitotukea.

Itse toivon, että sote-uudistus parantaa juuri monenlaista hoitoa ja tukea tarvitsevien ihmisten elämää. Soten ja sotun yhteensovittaminen yhdeksi palvelujen ja etuuksien kokonaisuudeksi vaatii kuitenkin rajat ylittävää yhteistyötä sekä eri tahojen palvelukanavien ja -verkostojen hyödyntämistä. Jo tällä hetkellä Kelan toiminnassa yhdistyvät erilaiset asiointitavat, etäpalvelu, virtuaaliset palvelut, palvelupisteverkko sekä puhelinpalvelu. Kun nämä yhdistetään tulevien maakuntien olemassa oleviin ja uusiin palveluihin (mm. liikkuvat palvelut), saadaan aikaan kattava verkosto, jonka kautta asiakkaan palvelutarpeen kartoitus ja asiakassuunnitelma sekä Kelan etuudet saadaan kerralla kuntoon.

Nyt olisi aika hyödyntää näitä ajatuksia myös muualla kuin yksittäisissä kokeiluissa.

Yhden jäykän mallin luominen ei kuitenkaan kannata, vaan tulevien maakuntien erityispiirteet tulee ottaa huomioon. Paras ratkaisu olisi luoda raamit ja ohjenuorat uudesta toimintamallista, mutta antaa maakunnille vapaus toteuttaa tämä omalla alueellaan toimivimmalla tavalla.

Nyt olisi aika hyödyntää näitä ajatuksia myös muualla kuin yksittäisissä kokeiluissa sekä ottaa asia osaksi sote-uudistusta ja sitä koskevan lainsäädännön jatkovalmistelua. Asiakkaan palvelut ja etuudet – kaikki kerralla kuntoon kotikulmilla. Tässä meille slogan, joka tähtää yhteisen asiakkaan parhaaseen palvelu- ja etuuskokonaisuuteen.

 

Marjukka Turunen
Kelan muutosjohtaja 

Kommentit
Ei kommenteja vielä. Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita