Muutoksessa-blogi

Maakuntien ja sote-palvelujen digitalisaatio hahmottumassa

Tuomas Pöysti Julkaisupäivä 26.9.2016 14.58 Blogit

Syyskuun aikana uusien maakuntien digiratkaisut ja sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisointi ovat ottaneet harppauksia eteenpäin. Hallitus on puoltanut linjauksia maakunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn ja ICT:n kehittämisen periaatteista ja muutosohjelmasta. IBM ja Tekes ovat puolestaan julkistaneet yhteistyösopimuksen digitaalisen terveydenhuollon ekosysteemin kehittämisestä Suomessa.

Hyväksytyissä linjauksissa määritellään tietojenkäsittelyn ja tiedon käsittelyn rakenteita sekä prosesseja ohjaavan kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila. Kokonaisarkkitehtuurin osana määritellään myös suuntaviivat ja prioriteetit sosiaali- ja terveydenhuollon julkisen tuotannon potilastietojärjestelmien kehittämiselle. Perustana on näkemys siitä, että yksityiset palveluntuottajat kilpailevat toiminnan ja tuotannonohjauksen tietojärjestelmien antamilla hyödyillä. Julkisten tuottajien ei puolestaan ole perusteltua ajautua riippuvuuteen yhdestä järjestelmätoimittajasta. Tulevaisuudessa maakuntien omassa tuotannossa on perusteltua käyttää valtakunnallisesti kahta tai kolmea potilastietojärjestelmää. Niiden on oltava täysin yhteen toimivia palveluekosysteemin ytimessä olevien Kanta-alustan, Omakanta -palvelujen ja järjestäjän tietojärjestelmäratkaisujen kanssa.

Työ jatkuu sote-uudistuksen projektiryhmässä. Maakuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisointi ja ICT:n kehittäminen kootaan yhtenäiseksi muutosohjelmaksi. Reformiministerityöryhmä on puoltanut muutosohjelmaan kuuluvien palvelukeskusten jatkovalmistelua ja linjaa myöhemmin tarkemmin muutosohjelman toteutusta toimenpiteineen.

Tavoitteena kustannustehokas digitaalinen palveluekosysteemi

Uudistuksessa tavoitellaan merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Tämä edellyttää sitä, että kehittämistyö kootaan maakunnan koko toiminnan kattavaksi muutosohjelmaksi. Sen yksi osa on sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisointi ja sote-tiedon hyödyntäminen.

 

 


 

Muutosohjelman tavoitteena on toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti digitaalinen palveluekosysteemi. Sillä tarkoitetaan tietojenkäsittelyn, tietojärjestelmien ja palveluiden järjestämistä useina eri toimijoiden tuottamina, mutta täysin yhteen toimivina kerroksina. Lisäksi siihen kuuluu palvelujen järjestäminen samaan kokonaisuuteen eri toimijoiden tuotteista ja palveluista koostuvassa yhteen liitetyssä verkostossa.

Hallituksen digitalisoinnin kärkihankkeen tuloksena on jo hyväksytty julkisten palveluiden digitalisointia koskevat yleiset periaatteet. Digitalisoinnilla tarkoitetaan palveluiden radikaalia uudistamista uudenlaisella asioihin ja ihmisiin vaikuttamisen logiikalla. Tulokseksi saadaan toimivia digitaalisia ja asiakaskeskeisiä prosesseja ja uudenlaisia kokonaisuuksia. Näitä periaatteita sovelletaan täysimääräisesti kaikessa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa. Johtavia tietojen käyttöä koskevia periaatteita ovat ”data seuraa asiakasta” ja ”tieto seuraa asiakasta”. Olennaisia ovat myös tietojen hyödynnettävyyden sekä tietojen ja tietojärjestelmien yhteen toimivuuden periaatteet.

Muutosohjelman näkökulma ei rajaudu yksin maakuntiin. Julkista hallintoa ja julkisesti rahoitettua palvelujärjestelmää käsitellään yhtenä kokonaisuutena, joka on palvelualusta asukkaita, yrityksiä ja näiden yhteisöjen toimintaa edistäville palveluille ja sovelluksille. Näin voidaan ottaa huomioon asiakaskeskeisesti maakunnan prosessien yhteydet kunnan, valtion ja Euroopan unionin viranomaisissa sekä myös yksityisillä tahoilla hoidettaviin tehtäviin.

Palveluihin ja eri sovelluksiin on tarkoituksena aktiivisesti kehittää kokonaan uudenlaisia ratkaisuja. Niissä teköälyn soveltamisella ja uudella data-analytiikalla on iso merkitys. IBM:n päätös perustaa Suomen osaamis- ja innovaatiokeskukset antaa maallemme mahdollisuuden toimia uusien ratkaisujen testiympäristönä. Tämä saattaa avata mahdollisuuksia myös useiden satojen miljoonien arvoiseen liiketoimintaan. IBM:n päätös osoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon arkkitehtuuri ja toimintaympäristö ovat muodostumassa kansainväliseksi edelläkävijäksi ja uudenlaisten ratkaisujen kehittämisen paikaksi.

Tuomas Pöysti
alivaltiosihteeri STM ja VM

Kommentit
Lisää kommentti
Selaa blogin artikkeleita