Muutoksessa-blogi

Henkilökohtainen budjetti suuntaa huomion olennaiseen

Maria Porko Julkaisupäivä 12.12.2017 9.15 Blogit STM

Ihmisten oikeus ja mahdollisuus päättää asioistaan on yksi keskeisimmistä arvoista nyky-yhteiskunnassa. Valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus on alkanut korostua myös sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa perinteisesti palvelujen järjestäjä on viime kädessä määritellyt asiakkaan palvelut. Henkilökohtainen budjetti vahvistaisi erityisesti ja ensisijaisesti iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Henkilökohtainen budjetti muotoutuu henkilön tarpeiden ja toiveiden sekä tuen ja palvelujen kustannusten pohjalta. Asiakas suunnittelee palvelujensa tarkemman sisällön asiakassuunnitelman ja budjetin rajoissa ja valitsee palvelujensa tuottajan. Näin voitaisiin periaatteessa tehdä jo nykysäännösten valossa esimerkiksi maksusitoumusten avulla. Maakunnalla olisi uuden valinnanvapauslain luonnoksen mukaan velvollisuus tarjota henkilökohtaista budjettia henkilöille, joilla on pitkäaikaista, jatkuvaa ja laaja-alaista avun tai tuen taikka hoidon ja huolenpidon tarvetta.

Budjetin ideana on mahdollistaa myös joustava, tavanomaisista ratkaisuista eroavien valintojen tekeminen.

Henkilökohtaiseen budjettiin voidaan sisällyttää hyvin monipuolisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne palvelut, jotka vastaavat asiakkaan tarpeeseen sekä tarpeen mukaisessa laajuudessa kriteerejä palvelun sisällölle. Kriteereiden tarkoituksena ei ole rajata asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa palvelun sisältöön, vaan turvata asiakkaan saaman palvelun laatu ja vaikuttavuus. Budjetin ideana on mahdollistaa myös joustava, tavanomaisista ratkaisuista eroavien valintojen tekeminen.

Henkilökohtaisen budjetin käyttämisen edellytyksenä on, että asiakas pystyy itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hankkimaan omat palvelunsa. Tämä ei tarkoita, että asiakkaalta itseltään välttämättä edellytetään sen enempää kuin ennenkään. Päinvastoin on haluttu korostaa erityisesti sitä, että esimerkiksi omaisen tai läheisen tuki on yhtälailla käytettävissä oleva vaihtoehto, jos se tukee ihmisen itsemääräämisoikeutta. Edellytyksenä on myös, että budjetin käyttäminen on asiakkaan edun mukaista. Tästä arviosta vastaa viranomainen.

Henkilökohtainen budjetti ei ole ihmelääke, mutta sen myötä huomio siirtyy aiempaa selvemmin asiakkaan omien tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta rakentuvaan asiakassuunnitelmaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevassa lainsäädännössä on erilaisia kriteerejä palvelujen myöntämiseen. Henkilökohtainen budjetti ei ole ihmelääke, mutta sen myötä huomio siirtyy aiempaa selvemmin asiakkaan omien tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta rakentuvaan asiakassuunnitelmaan.

Ihmistä ei heitetä oman onnensa nojaan, jos hän kokee, ettei halua tai pysty ottamaan vastuuta palvelujensa hankkimisesta.

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta henkilökohtaisesta budjetista. Ihmistä ei heitetä oman onnensa nojaan, jos hän kokee, ettei halua tai pysty ottamaan vastuuta palvelujensa suunnittelusta ja hankkimisesta. Tällöin maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta muulla tavoin, esimerkiksi tuottamalla palvelut itse tai hankkimalla ne ostopalveluina. Maakunnan liikelaitos vastaa muulla tavoin myös niiden asiakkaalle annettavien palvelujen tuottamisesta, joita ei sisällytetä henkilökohtaiseen budjettiin. Henkilökohtaiseen budjettiin ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista aina sisällyttää kaikkia henkilön tarvitsemia palveluja.
 

Maria Porko
hallitussihteeri
sosiaali- ja terveysministeriö

 

Kommentit
Lisää kommentti
Tuula Parikka
Luinko oikein tästä henk.koht.budjetista, että palvelut pitää ostaa yksityiseltä....kuulostaa kummalta, pykälää en nyt muista
Kirjoitettu 15.12.2017 14:35.
Maria Porko
Henkilökohtaisella budjetilla voi tosiaan hankkia palveluja vain muiden tahojen kuin maakunnan liikelaitoksen itsensä tuottamana. Jos asiakas haluaa palvelun liikelaitoksen tuottamana, jätetään palvelu budjetin ulkopuolelle. Asiakkaalla on valinnanvapaus lakiluonnoksen mukaan myös liikelaitoksen yksiköiden valinnassa.
Kirjoitettu 18.12.2017 12:35 vastauksena kirjoittajalle Tuula Parikka.
Selaa blogin artikkeleita