Muutoksessa-blogi

Henkilökohtainen budjetti monistettavaksi työkaluksi?

Helene Vanninen Julkaisupäivä 20.12.2017 16.29 Blogit

Helene VanninenKeski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilussa testataan henkilökohtaista budjettia vanhus- ja vammaispalveluissa sekä ryhmissä, joissa on väliaikaisesti lisääntynyttä palvelunkäyttöä. Näitä ryhmiä kokeilussamme ovat mm. nuoret päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä kotiapua saavat lapsiperheet.

Kokeilun tavoitteena on testata henkilökohtaisen budjetoinnin toimivuutta eri asiakasryhmissä sekä laatia sellainen henkilökohtaisen budjetoinnin malli, joka olisi helposti otettavissa käyttöön laajemmallakin asiakaspohjalla.

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu on yksi osa Keski-Uudenmaan palvelusetelikokeilu-hanketta, joka sisältyy valtioneuvoston Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeeseen.

Alkuvaiheessa tavoittelemme hieman reilua sataa kokeilijaa.

Suurin ero jo meneillään oleviin tai päättyneisiin henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluun lienee juuri se tapa, miten budjettia hallitaan. Olemme yhteistyössä Vaana Technologies Oy:n (ent. Palvelutili Oy) kanssa työstäneet henkilökohtaisen budjetoinnin työkalua, jonka kautta tapahtuu niin palveluntuottajien rekisteröityminen, palveluntuottajien vertailu ja valitseminen sekä budjetin ja maksuliikenteen hallinnointi.

Asiakas saa valita hänelle parhaiten sopivan palvelun rekisteröidyistä palveluista.

Kokeilussamme palveluntuottajat rekisteröityvät tuottamaan erilaisia henkilökohtaisen budjetoinnin palveluita. Asiakas saa puolestaan valita rekisteröityjen palveluiden joukosta ne palvelut, jotka hänen tilannettaan kulloinkin tukevat parhaiten. Perinteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi olemme toivoneet mukaan myös sellaisia palveluita ja palveluntuottajia, jotka eivät normaalisti kuulu asiakasryhmien julkisesti tuotettuihin palveluihin.

Keskeisenä osana valmistelutyötä on ollut myös budjetin laskentaan liittyvän työkalun laadinta. Työkalu perustuu todellisiin kunnan kustannuksiin. Käytettävyydeltään työkalu tulee olemaan yksinkertainen: asiakasohjaaja palvelutarpeen arvion perusteella tekee palvelupäätöksen kunnan nykyisten prosessien mukaisesti ja syöttää päätöksen mukaisen palvelumäärän työkaluun: työkalu laskee mitä palvelupäätöksen mukainen palvelukokonaisuus kunnan tuottamana maksaisi ja tästä muodostuu asiakkaan budjetti.

Ensin kerätään kattava määrä palveluntuottajia ja sitten aloitetaan asiakastyö.

Koska olemme lähteneet järjestelmän ja työkalujen laatiminen edellä, on itse asiakastyön ja siten kokeilun alkaminen viivästynyt. Keskittyminen työvälineisiin on toisaalta skaalautuvuuden ja asiakasmäärien kasvattamisen näkökulmasta ensisijaista, mutta toisaalta siirtää henkilökohtaisen budjetin lähemmäksi perinteistä palvelujen järjestämistapaa. Alkuvaiheessa kokeilumme tuleekin olemaan huomattavasti jäykempi mahdollistaen huonommin sellaiset luovat palveluratkaisut, joita on kokeiltu muissa henkilökohtaisen budjetin kokeiluissa. Toisaalta asiakkaalla on halutessaan todella suuri liikkumavara hyväksyttyjen palveluntuottajien palveluiden valikoimisessa ja oman budjettinsa käytössä.

Palveluntuottajien haku alkoi marraskuun alussa ja mukaan on ilmoittautunut kourallinen palveluntuottajia. Keräämme ensin kattavan määrään palveluntuottajia ennen kuin aloitamme itse asiakastyön. Jo nyt tässä vaiheessa valmistelutyötä on kuitenkin selvää, että tulemme kokeilun ajan tiiviisti kehittämään kokonaisuutta sellaiseksi, että se olisi sekä hallinnollisesti kepeä että noudattaisi henkilökohtaisen budjetoinnin perusideaa. Käytännössä tämä tarkoittaa edellä mainittujen työkalujen kehittämisen lisäksi muutoksia siihen, miten asiakastyötä tehdään.

Enää ei myönnetä palveluita vaan tuetaan asiakasta tekemään itselleen mieluisia ja parhaiten tukevia valintoja.

Henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto vaatii työntekijöiltäkin muutosta ajattelutavassa: enää ei myönnetä palveluita vaan tuetaan asiakasta tekemään itselleen mieluisia ja parhaiten tukevia valintoja. Kokeilusta tehdään myös yhdessä asiakkaiden kanssa tutkimus, jossa seurataan, miten asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu kokeilun aikana ja miten henkilökohtainen budjetointi otetaan vastaan. Näitä tuloksia on hyvin mielenkiintoista seurata kokeilun aikana ja sen jälkeen.

Helene Vanninen
projektikoordinaattori, YTM
helene.vanninen(at)hyvinkaa.fi

Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilu

Kommentit
Ei kommenteja vielä. Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita