Muutoksessa-blogi

ELY-keskusten osaamista kannattaa hyödyntää

Marja-Riitta Pihlman Julkaisupäivä 17.4.2018 9.30 Blogit TEM

Viime viikon keskiviikkona 11. huhtikuuta julkaistiin ELY-keskusten palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset viime vuodelta. Pähkinänkuoressa tulokset viestivät siitä, että asiakkaat ovat varsin tyytyväisiä ELY-keskuksilta ja KEHA-keskukselta saamiinsa rahoitus-, maksatus-, lupa- ja valvontapalveluihin. ELY-keskusten asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on hieman noussut edellisvuodesta.

Maakuntauudistuksen muutostilanteessa on erittäin tärkeää, että tehtäviä luovuttavien organisaatioiden palvelukykyä seurataan säännöllisesti. On tarpeen tietää, miten organisaatio saavuttaa sille asetetut tavoitteet, miten tyytyväisiä sen asiakkaat ovat ja millainen on henkilöstön työtyytyväisyys. ELY-keskusten vuoden 2017 tilinpäätös kertoo ilahduttavasti siitä, että edellä mainittujen osa-alueiden suhteen ELY-keskukset ja KEHA-keskus ovat ”hyvässä iskussa”. Tästä kiitos kuuluu organisaatioiden johdolle ja henkilöstölle. Iso kiitos.

Vielä sananen palvelutyytyväisyystutkimuksen tuloksista ja siitä, miksi niistä on hyvä kertoa myös tällä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta kertovalla sivustolla. Kurkistetaan keskiarvojen taakse. Tulevien maakuntien sekä lupa- ja valvontaviraston onnistumisen kannalta on tärkeää, että tehtävät siirtyvät uusiin organisaatioihin hyvässä kunnossa. Kuten aiemmin on todettu, tehtävät eivät siirry tehtävinä, vaan asiantuntemuksena, osaamisena, tietoina, järjestelminä, asiakkuuksina, hyvinä käytäntöinä, työvälineinä ja toimintamalleina.

Maakuntauudistuksen valmistelun kannalta kannattaa huomata myös se, että asiakkaiden tyytyväisyys on monelta osin (esim. rahoitus, maksatus) seurausta myös siitä, että tehtävänhoito on keskitetty yhtä ELY-keskusta laajemmalle toimialueelle. Muutama vuosi sitten tehtyjen keskittämispäätösten takana olivat yhtäältä leikkaukset toimintamenomäärärahoihin, toisaalta tarve turvata asiakkaiden palveluiden saatavuus ja laatu eri puolilla maata.

Maakunnilla tulee olemaan itsehallintoon perustuva vastuu järjestää palvelut tarkoituksenmukaisella, alueen tarpeet ja ominaispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Seuraavien puolentoista vuoden aikana on hyvä kiinnittää huomioita myös siihen, miten asiakkaiden tyytyväisyyden takana olevat hyvät käytännöt ja toimivat ratkaisut saadaan siirtymään ELY-keskusten, KEHA-keskuksen ja TE-toimistojen asiantuntemuksen mukana. Aina pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen.


Marja-Riitta Pihlman  

Osastopäällikkö, Alueet ja kasvupalvelut -osasto, TEM

Kommentit
Lisää kommentti
Selaa blogin artikkeleita