Muutoksessa-blogi

116 117 - numero joka mullistaa päivystystä

Viljami Hätönen Julkaisupäivä 15.1.2018 12.05 Blogit STM

116 117. Pistäkää numero muistiin. Vuoteen 2019 mennessä tuohon numeroon jokainen voi soittaa, jos haluaa yhteyden sairaaloiden päivystykseen.

Kyseessä on uusi maksuton päivystysnumero. Siihen soitetaan päivystyksellisissä sosiaali- tai terveysongelmissa, joissa kyse ei ole hätätilanteesta. Eli silloin, kun henkilö haluaa yhteyden päivystykseen tai vaikkapa terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppuvastaanotolle. Palvelua kutsutaan nimellä Päivystysapu 116 117.

Päivystysapu 116 117 on maakuntien toteuttama palvelu, jolla on kansallisesti yhtenäinen palvelulupaus. Kansallisesti yhtenäisiä asioita ovat esimerkiksi puhelinnumero 116 117 ja digitaaliset palvelut, joista kansalaiset tavoittavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ympäri vuorokauden. Digitaalisissa palveluissa hyödynnetään Terveyskylän päivystystalon ja ODA-hankkeen parissa syntyneitä hoito-ohjeita ja oirenavigaattoreita.

Yhdelle ainoalle päivystysapunumerolle on tarvetta.

Terveydenhuollon päivystyksellistä neuvontaa ja ohjausta toteutetaan Suomessa vaihtelevasti. Paikoin on käytössä yhtenäinen toimintatapa koko sairaanhoitopiirin alueella, mutta joillakin alueilla saattaa olla useita numeroita, joihin kansalainen voi soittaa kiireellisissä asioissa.

Palvelunumerot vaihtelevat esimerkiksi vuorokaudenajasta riippuen. Myös kiireellinen neuvonta ja ohjaus vaihtelevat: on potilastietojärjestelmiin kirjaavia call centereitä tai vaikkapa yksittäisen sairaanhoitajan taskussa piriseviä kännyköitä, joihin vastataan, mikäli työtehtävät antavat siihen mahdollisuuden.

Päivystysapu 116 117 auttaa siis kansalaisia, kun jatkossa sairaaloiden päivystykseen pääsee yhdestä numerosta.

Lisäksi päivystysapu 116 117 luo mahdollisuuksia kehittää koko sote-palveluketjua. Päivystysavusta saatava tieto kirjataan kansallisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoiseen sekä hyötykäytettävään muotoon.

Tiedot tallentuvat kansalliseen Potilastiedon arkistoon eli Kanta-palveluun, josta niitä voidaan hyödyntää koko päivystyspalveluiden ketjussa, paikasta ja ajasta riippumatta. Tiedon kirjaamisessa hyödynnetään kansallisesti käyttöön tulevaa sähköistä ensihoitokertomusta, joka korjaa paperiset ja epäyhtenäiset ensihoidon kirjaamismenetelmät.

Tämä mahdollistaa päivystyksille yhtenevät tietovirrat ja -sisällöt, joiden avulla päivystystoimintaa voidaan suunnitella ja johtaa täysin uudella tavalla. Kanta-palveluiden avulla tieto on käytettävissä jo ennen henkilöiden saapumista päivystyspisteeseen.

Päivystysapu tekee yhteistyötä hätäkeskuksen kanssa.

Se auttaa hätäkeskuksia keskittymään entistä enemmän hätätilanteiden hoitamiseen, kun sote-ammattilaisten asiantuntemus saadaan vietyä entistä paremmin soittajien saataville. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että soittajat saavat oikeanlaista ja oikea-aikaista apua.

Uuden hätäkeskustietojärjestelmän (ERICA) ansiosta kuusi hätäkeskusta muodostavat yhden kansallisesti yhtenäisen palvelun.  Uuden hätäkeskustietojärjestelmän avulla voidaan puolestaan toimintamallit ja tekniset ratkaisut hätänumero 112:n ja päivystysapu 116 117:n välillä rakentaa kansallisesti yhtenäiseksi.

Jatkossa hätäkeskus pystyy keskittymään paremmin perustehtäväänsä eli hätätilanteiden tunnistamiseen ja avun saamiseen soittajan luokse hätätilanteissa.

Päivystysapu 116 117 on osa maakunnan palvelutarjontaa. Tavoitteena on että, päivystysapuun soittavia ei pompotella palvelusta toiseen. Jos soittajan asia voidaan hoitaa virka-aikaan, maakuntien on luotava ratkaisu, jolla soittajaan otetaan yhteyttä tai hänelle voidaan esimerkiksi varata akuuttiaika sote-keskuksesta seuraavalle arkipäivälle.

Maakunnan sosiaalipalveluiden mukaantulo osaksi päivystysapua on suuri askel sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation edistämisessä.

Päivystysapu 116 117 -hanke etenee alueellisilla pilottiprojekteilla, joista ensimmäiset ovat jo aloittaneet toimintansa HUS:n Porvoon sairaanhoitoalueella sekä Kuopiossa. Vuonna 2018 pilotit laajenevat useiden sairaanhoitopiirien ja kaikille viidelle erityisvastuualueelle. Tavoitteena on saada pilottiprojektien kokemusten perusteella kehitetty yhtenäinen kansallinen toimintamalli käyttöön kaikkialla manner-Suomessa vuoden 2019 aikana. Ja se jos jokin tarkoittaa suurta mullistusta päivystyspalveluihin.
 

Viljami Hätönen
projektikoordinaattori
sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätietoja

Päivystysapu 116 117 (alueuudistus.fi)

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita