FI SV EN

Asiakkaan tietosuoja ei muutu nykyisestä

Viranomaisten hallinnoima asiakaskohtainen tieto on monin tavoin turvattua. Sen käytöstä on säädetty EU:n tietosuoja-asetuksessa ja kansallisessa lainsäädännössä.  Viranomaisten on noudatettava tietosuojalainsäädäntöä, samoin kaikkien yritysten ja järjestöjen, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveyspalveluja.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa käsiteltävä asiakastieto on laissa säädetty salassa pidettäväksi. Asiakkaan tietoja saavat käyttää vain hoitoon osallistuvat ammattilaiset. Asiakkaalla on aina oikeus halutessaan tarkistaa, kuka on katsellut hänen tietojaan.

Silloin kun asiakkaiden tietoja hyödynnetään tutkimukseen, tilastointiin, viranomaisten suunnittelutehtäviin tai muuhun vastaavaan laissa säädettyyn käyttöön, kyseessä on asiakastiedon käyttö muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.  Viranomaisilla on tähän oikeus lainsäädännön rajoissa.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on oikeus saada tietää, mihin hänen tietojaan on luovutettu silloin, jos luovutus tapahtuu henkilötasolla. Siten maakunnan asukkaalla olisi halutessaan oikeus tarkistaa, miten asiakastietoja käytetään esimerkiksi sote-keskuksen asiakaskohtaisen korvauksen laskennassa.

Ihmisillä on yleensäkin oikeus tarkistaa, mitä tietoja heistä on viranomaisen rekisterissä. Esimerkiksi kaikkien suomalaisten potilastiedot ovat arkistoituna Kanta-arkistossa, jonne tiedot siirtyvät palveluntuottajien asiakastietojärjestelmistä.

Jokainen voi itse tarkistaa Kanta-arkistoon tallennetut potilastietonsa pankkitunnuksin tunnistautumalla. Tällä omakanta.fi -verkkosivulla kerrotaan tarkemmin, mitä tietoja arkisto sisältää. Syksyllä 2018 myös sosiaalihuollon asiakastietoja aletaan arkistoida Kanta-palveluun.

Myös Kelalla on monia rekistereitä, kuten tiedot reseptilääkkeistä ja niiden korvauksista sekä maksetut sosiaaliturvaetuudet.
 

Lisää tietoa tietosuojasta:

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Marja Penttilä, p. 0295 163404