FI SV

Asiakasmaksulain uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntöä uudistetaan. Tavoitteena on selkeämpi ja uusia palvelumuotoja vastaava asiakasmaksulaki, jossa otetaan huomioon sote-uudistuksen ja sisältölakien vaatimukset. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alussa.

Asiakasmaksupolitiikan on tuettava sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja ongelmien ennaltaehkäisyn tavoitteita sekä vahvistettava asiakkaiden omaa vastuunottoa. Maksujen on oltava tasapainoisessa suhteessa saatuun palveluun ja henkilön maksukykyyn. Asiakkaiden maksuihin ei saa tulla kohtuuttomia korotuksia.

Uudistuksen lähtökohdat

  • Asiakasmaksut ovat mahdollisimman yhdenvertaisia ja kohtuullisia, eivätkä ne estä palvelujen käyttöä.
  • Asiakasmaksuilla myös ohjataan palvelujen käyttäjiä.
  • Asiakasmaksujen perusteista säädetään kokonaisuudessaan lain tasolla.

Uudistuksen valmistelu

Ehdotusta on valmisteltu työryhmässä. Järjestöille järjestettiin huhtikuussa erillinen kuulemistilaisuus, jossa käsiteltiin pykäläluonnoksia.

Tavoitteena on, että luonnos uudeksi asiakasmaksulaiksi lähetetään lausunnolle toukokuun lopussa ja hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syyskaudella 2018.

Alustavat luonnokset lakipykäliksi löytävät täältä:

Lue lisää

Lisätietoja

johtaja Annakaisa Iivari, STM, p. 0295163371

erityisasiantuntija Marjo Kekki, STM, p. 0295163675