FI SV EN

Asiakasmaksulain uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntöä uudistetaan. Tavoitteena on selkeämpi ja uusia palvelumuotoja vastaava asiakasmaksulaki, jossa otetaan huomioon sote-uudistuksen ja sisältölakien vaatimukset. 

Asiakasmaksupolitiikan on tuettava sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja ongelmien ennaltaehkäisyn tavoitteita sekä vahvistettava asiakkaiden omaa vastuunottoa. Maksujen on oltava tasapainoisessa suhteessa saatuun palveluun ja henkilön maksukykyyn. Asiakkaiden maksuihin ei saa tulla kohtuuttomia korotuksia.

Uudistuksen lähtökohdat

  • Asiakasmaksut ovat mahdollisimman yhdenvertaisia ja kohtuullisia, eivätkä ne estä palvelujen käyttöä.
  • Asiakasmaksuilla myös ohjataan palvelujen käyttäjiä.
  • Asiakasmaksujen perusteista säädetään kokonaisuudessaan lain tasolla.

 

 

Uudistuksen valmistelu

Luonnos uudeksi asiakasmaksulaiksi oli lausunnolla 29.6.-14.9.2018. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä. 

Ehdotusta on valmisteltu työryhmässä. 

Lue lisää

Lisätietoja

erityisasiantuntija Marjo Kekki, p. 02951 63675
lakimies Salla Kokko, p. 02951 63212
neuvotteleva virkamies Riitta Burrell, p. 02951 63588