Yhdessä teemme enemmän – järjestöystävällistä maakuntaa rakentamassa

16.11.2018 12.02
Kolumni

Viimeisen 1,5 vuoden aikana mannerlaatat ovat liikkuneet; Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu lähti hiukan takamatkalta käyntiin moneen muuhun alueeseen verrattuna, mutta käyntiin päästyämme asiat ovat edenneet vauhdilla. Muutosorganisaation järjestäydyttyä aloimme rakentaa yhteistä tilannekuvaa alueemme väestön hyvinvoinnin tilasta ja siihen liittyvistä haasteista. Onnellisten ihmisten maakunta ei synny yksittäisten toimijoiden viisaudesta ammentamalla. Kaikki toimijat on saatava mukaan tekemään työtä alueemme asukkaiden hyvinvoinnin eteen.

Muutosorganisaatiossa on tunnistettu järjestöjen erityinen rooli yleishyödyllisinä toimijoina ja osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ketjua. Tämän takia järjestöt ovat kattavasti ja monipuolisesti mukana sisältövalmistelun työryhmissä ja lisäksi järjestöasioihin ja yhteistyön edellytysten rakentamiseen liittyen on perustettu kolme omaa työryhmärakennetta:

  1. järjestöjen tiekarttatyö Varsinais-Suomen liiton yhteyteen sekä
  2. järjestöjen intressityöryhmä ja
  3. järjestötyöryhmä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelurakenteeseen.

Samanaikaisesti alueen sote-järjestöt ovat organisoituneet ja luoneet täysin uusia yhteistyörakenteita keskenään, mikä on osaltaan edesauttanut helpon ja sujuvan yhteistyön syntymistä maakunnan kanssa.

Yhteinen jaettu tavoite ja molemminpuolinen luottamus muodostavat vankan perustan yhteistyöllemme.     

Kohti järjestöystävällistä maakuntaa

Sote-palvelujen puolella asiakaskokemuksiin voi heijastua henkilöstön kiire ja professioiden taakse jäävä aito kohtaaminen. Asiakkaan tulisi tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Tämä auttaisi myös palveluiden kohdentamista sekä asiakkaan sitoutumista palveluihin sekä hoitoonsa. Järjestöjen vahvuuksia on kyky kohdata ihminen ja toimia ketterästi ja joustavasti asiakaslähtöisten työtapojen kautta. Näitä asioita maakunnan ja palveluntuottajien tulisi tulevaisuudessa oppia ja tuoda osaksi palveluita, niin liikelaitoksessa kuin sote-keskuksissa.  

Nykyisten sote-organisaatioiden toiminta voi olla myös itseriittoista. Pyrimme ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia omien palveluidemme ja osaamisemme kautta, tunnistamatta riittävästi muualla, kuten järjestöissä olevaa osaamista ja palveluita. Monesti asiakas voisi löytää omaa tarvettaan parhaiten vastaavan palvelun ja tuen muualta kuin sote-palveluiden piiristä. Järjestöissä yksilön osallisuuden varmistaminen ja hänen voimaannuttamisensa aktiiviseksi toimijaksi omassa elämässään, ovat toiminnan luonnollista ydintä.

Muutoksen edessä myös järjestöjen tulee olla valmiita kehittämään toimintaansa. Järjestöjen pitää osata yhä paremmin kuvata toimintaansa ja osoittaa sen hyötyjä ja vaikuttavuutta. 

Järjestöjen pitää vahvistaa keskinäistä yhteistyötään, löytää yhteinen kieli ja olla valmiita yhä laajempiin kumppanuuksiin. Tuleva muutos vaatii myös järjestöiltä muutosvalmiutta ja uudenlaista osaamista niin tiedolla johtamisen, toiminnan kehittämisen, yhteistyön kuin uudenlaisten työkalujenkin osalta. Lisäksi kokonaisvaltainen yhteistyö muutosorganisaation kanssa edellyttää järjestöiltä koordinoitua toimintaa. Tässä kehitystyössä Veikkauksen tuotoilla toteutettava Järjestö 2.0-ohjelmaan kuuluva JärjestöSotehanke 113 on ollut tärkeänä maakunnallisena resurssina.

Järjestöjen kautta saadaan alueelle merkittävä määrä ulkopuolista rahoitusta ja resurssia yhteisiä asiakkaitamme hyödyttämään. Varsinais-Suomessa summa oli 12,5 miljoonaa euroa vuodelle 2018. On sekä maakunnan että järjestöjen yhteinen intressi, että maakuntaan saadaan jatkossakin ulkopuolista rahoitusta, jolla voidaan kehittää palveluita sekä lisätä ihmisten hyvinvointia.

Tule hyvä kakku

Yhteinen suunnittelu on avain moneen lukkoon. Vältämme toiminnan päällekkäisyyttä, voimme keskittää voimavaroja ja tehdä työnjakoa yhteisesti sovittujen linjausten pohjalta. Näin olemassa olevat resurssit saadaan venymään entistä pidemmälle; tulevaisuudessa hyvinvointia edistävät palvelu- ja hoitoketjut ovat katkeamattomia ja kustannustehokkaita.      

Varsinais-Suomessa sote- ja maakuntauudistuksen alaisuudessa tehty työ on onnistunut nostamaan järjestöt ja muut toimijat tasavertaisemmiksi kumppaneiksi julkiselle palvelutuotannolle. Samalla on käynnistynyt itseään ruokkiva hyvän kierre, jossa yhteistyö lisää luottamusta ja luottamus lisää yhteistyötä. Tällä polulla on hyvä jatkaa ja rakentaa yhdessä onnellisten ihmisten maakuntaa.


Karoliina Luukkainen

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaatio

Minna Rosendahl

JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi

Hyvät käytännöt