Vimanan Suomi.fi-Viestit-projektilla mahdollistetaan maakunnan viranomaisten ja asukkaiden sujuvaa yhteydenpitoa

Valtiovarainministeriö 18.9.2018 13.28
Tiedote

Vimanan Suomi.fi-viestien käyttöönoton tukiprojekti on hyvässä vauhdissa. Suomi.fi-viestien avulla kansalaiset voivat hoitaa viestinnän julkishallinnon organisaatioiden kanssa sähköisesti. Palvelu tulee tarpeeseen myös maakunnan viranomaisten ja asukkaiden välillä, joten Vimanan Suomi.fi-viestit -projektilla tuetaan maakuntavalmistelijoita palvelun käyttöönotossa.

Suomi.fi-Viestit-palvelu on yksi osa Suomi.fi-palvelukokonaisuuden käyttöönottoa maakunnissa. Tarkoituksena on edistää maakuntien tietojärjestelmien integrointia sähköisen asioinnin kansallisiin palveluihin tukemalla Väestörekisterikeskuksen (VRK) Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoa ja käytön tukea maakunnissa kansallisen arkkitehtuurin mukaisesti. 

”Projektilla edistämme maakuntien oman asiakaspalvelun ja toiminnan digitalisointia ja nopeutamme Viestit-palvelun käyttöönottojen laajentamista sekä VRK:n Suomi.fi-palvelujen käytön yleistymistä. ​Tehtävänä on luoda yhdessä maakunnille Suomi.fi-viestit palvelujen käyttöönottomalli”, Vimanan projektipäällikkö Anu Lehtonen kertoo. 

Projektissa luodaan samalla palvelumalli, joka tukee maakuntia jatkossakin Suomi.fi-viestit palvelujen käytössä ja käytön laajentamisessa.  ​ 

”Tavoitteena on saada Viestit-palvelu maakuntien loppukäyttäjien eli kansalaisten käyttöön. Tämä samalla tukee maakuntien digitalisaation kehittämistä kokonaispalveluksi, jolloin sähköisen asioinnin ketju pysyy mahdollisimman helppokäyttöisenä sekä katkeamattomana tuoden kustannussäästöjä”, summaa Lehtonen. 

Viestit-palvelun avulla asukas voi lukea viranomaisen lähettämiä viestejä kirjautumalla mobiiliapplikaatioon. Konkreettisena esimerkkinä toteutettavista palveluista on sote-puolelta noussut esille muun muassa kansalaisille postitettavat ajanvarauskirjeet ja -peruutukset sekä potilasohjeet ja -kertomukset, joita viranomaiset lähettävät joka päivä tuhansittain.  

”Näiden lähettäminen Viestit-palveluun sähköisesti tietoturvallisella tavalla säästää merkittävästi aikaa sekä postituskuluja. Viestejä voidaan lähettää myös todisteellisella tiedoksiannolla, jolloin viestin vastaanotto vaatii lukukuittauksen”, Lehtonen kertoo.  

Maakunnat voivat yhä liittyä mukaan projektiin 

Vimanan projekti käynnistyi 13.6.2018 ja päättyy 31.8.2019, johon saakka maakunnilla on mahdollisuus hakea Valtiovarainministeriön avustusta. Tällä hetkellä Viestit-palvelun käyttöönotossa on mukana seitsemän maakuntaa eli Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Kymenlaakso ja Pohjois-Karjala, joiden edustajista projektiryhmä koostuu.  

”Projektiryhmä kokoontuu 2 viikon välein. Tapaamisissa valmistelemme ja kartoitamme maakuntien palveluja ja järjestelmiä, jotka liitämme Viestit-palveluun. Syksyn 2018 aikana pidämme maakuntakierroksen, jossa suunnittelemme käyttöönottoa maakunnittain, mutta siten, että yhteiset palvelut toteutetaan integraatioineen yhteen kertaan eikä jokaiselle maakunnalle erikseen”, kertoo Lehtonen. 

Kartoittaminen on Lehtosen mukaan käynnistynyt hyvään vauhtiin. Myös uudet maakunnat ehtivät vielä hyvin ilmoittautumaan mukaan käynnissä olevaan projektiin. 

Lisätietoja:

Anu Lehtonen, anu.lehtonen(a)vimana.fi

www.vimana.fi

Maakuntauudistus