Vimanan palveluita jo maakuntien käytettävissä

Valtiovarainministeriö 25.9.2018 14.51
Tiedote
Vimanan palveluita jo maakuntien käytettävissä

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimanalla on käynnissä laaja hankekokonaisuuksien valmistelu. Osa hankkeista on esiselvitysvaiheessa ja osa suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Viva-viestintä- ja työskentely-ympäristö/O365-palvelut sekä hankinta- ja lakiasioiden neuvonta ovat jo maakuntien käytettävissä.

Viva-palvelu on yhteinen digitaalinen viestintä- ja työskentely-ympäristö, joka tarjoaa maakuntien käyttöön yhteiset ja kootut välineet pilvipalveluna laiteriippumattomasti. Ympäristö sisältää työkalut toimistoon, kommunikointiin ja ryhmätyöhön. Palvelu pitää sisällään sähköpostin, kalenterin, kokous- ja neuvottelutyökalut, Office-työkalut, tiimityötilan (SharePoint), dokumentin hallinnan (OneDrive) ja tuen videoiden jakamiseen (Stream). Lisäksi Viva-palvelu tarjoaa myös intranet-tuen maakunnille.

Tällä hetkellä mukana on seitsemän aktiivista maakuntaa ja noin 750 käyttäjää. Maakunnat sopivat Viva-palveluiden käyttöönotosta Vimanan kanssa erillisellä palvelusopimuksella. Palvelusopimuksen tarkoituksena on sopia palvelun käytön laajuudesta asiakasorganisaatiossa, palvelun toimitusperiaatteista ja käyttöönotosta.

Vimana tarjoaa maakunnille myös ICT-sopimuksiin, hankintoihin ja GDPR-asioihin liittyvää neuvontaa. Neuvontapalvelu on suunniteltu maakuntien maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvissä valmistelutehtävissä, väliaikaisessa valmistelutoimielimessä ja perustettavissa maakunnissa työskentelevien henkilöiden käyttöön.

 • ICT-sopimukset ja hankinnat neuvontapalvelu auttaa maakuntien valmistelijoita maakunta- ja soteuudistuksen muutostilanteeseen liittyvissä hankintalakia, sopimusjuridiikkaa ja ICT-sektoria sekä Vimanaa koskevissa kysymyksissä

 • GDPR-neuvontapalvelu auttaa maakuntien valmistelijoita maakunta- ja sote-uudistuksen muutostilanteeseen liittyvissä tietosuoja- ja GDPR-asioissa.

Vimanassa on osaamista myös seuraavissa kokonaisuuksissa: IPR, salassapitosopimus, lisenssit ja kilpailuoikeus. Hankinta- ja lakiasioiden tiimin tavoittaa sähköpostitse hankintajasopimus.neuvonta(at)vimana.fi sekä puhelimitse 029 4321 000.

Edellä mainittujen, jo käytettävissä olevien palveluiden lisäksi Vimanalla on valmistelussa tai suunnitteluvaiheessa seuraavat palvelut:

 • Tietoverkot ja tietoliikennejärjestelyt

 • KVH käyttäjä-ja käyttövaltuus-hallinta

 • Asianhallintajärjestelmät

 • Suomi.fi-palvelutuotteiden tuki

 • Vimanan verkkosivustopalvelut (Makufi)

 • Valtion järjestelmien käyttö ja liityntäpinnat

 • Pelastustoimenvalvontasovellustietojärjestelmä

 • Järjestäjien työkalut, tiedolla johtaminen

Vimana tekee lisäksi esiselvitystä seuraavista kokonaisuuksista:

 • Järjestäjien työkalut, CRM

 • Alustapalvelu

 • Service Desk

Lue lisää toteutusaikataulusta ja hankkeiden sisällöstä täältä.

Lue lisää Vimanasta täältä.

Lisätietoja:

lisätietoja tiimityötilasta projektipäällikkö Ari Miromaa, ari.miromaa(at)vimana.fi,  p. 0294 320 000​

lisätietoja neuvontapalvelusta vt.hankintajohtaja Anssi Virtanen, anssi.virtanen(at)vimana.fi, p. 0294 320 000

Maakuntauudistus aluehallintouudistus