Vimanan asetusluonnoksen lausuntoyhteenveto luettavissa

Valtiovarainministeriö 11.12.2018 16.04
Tiedote

Vimanan asetusluonnosta koskevista lausunnoista on koottu yhteenveto, joka on luettavissa hankeikkunassa.

Yhteenvetoon on koottu kaikkien lausunnonantajien esiin nostamat muutosehdotukset, täydennykset sekä kommentit. Asetuksen valmistelua jatketaan valtiovarainministeriössä. Asetus voidaan antaa maakuntalainsäädännön astuttua voimaan.

Hankeikkunaan pääsee tästä.

Lausuntopyyntö koski asetusluonnosta, jossa määritellään maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n tehtävät ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvat palvelut. Lausuntokierros toteutettiin lokakuussa 2018 ja lausuntoja saatiin yhteensä 45.

Lisätietoja:

maakuntien digitalisoinnin koordinaattori, budjettineuvos Tomi Hytönen, p. 029 55 30279, tomi.hytonen(a)vm.fi