Viestintäryhmä: Maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnässä hyödynnetään vuoden lisäaika

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 24.8.2018 14.18
Tiedote

Maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa 23.8.2018. Kokouksessa käytiin läpi tilannekatsaus uudistuksen valmistelusta ja keskusteltiin viestinnän suunnittelusta, maakuntien viestintätoiminnon organisoinnista sekä maakuntien verkkopalveluhankkeista.

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg antoi tilannekatsauksen uudistuksen valmisteluun. Uudistuksen keskeiset lait ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Eduskunnan on tarkoitus päättää uudistuksesta syyskaudella 2018. Nerg korosti, että valmistelu jatkuu tiiviisti ja vuoden lisäaika käytetään tehokkaasti hyödyksi. Myös viestinnän suunnittelu on mietittävä tämän mukaan.

Viestintäsuunnitelmat päivitetään uuden aikataulun mukaiseksi

Kokouksessa kuultiin tilannekatsaukset maakuntien, ministeriöiden ja muiden toimijoiden valmistelusta ja viestinnän suunnittelusta. Kaikissa organisaatioissa päivitetään viestintäsuunnitelmia ja materiaaleja uuden aikataulun mukaiseksi. Maakuntavaaleja edeltävä viestintä siirtyy tämänhetkisen suunnitelman mukaan keväälle 2018.

Sote-uudistuksessa valinnanvapauden aiempaa porrastetumpi voimaantulo eri puolilla Suomea muuttaa suunnitelmia, sillä kansalaisviestintää on tehtävä entistä useammassa vaiheessa ja pidemmällä aikajänteellä. Yhteistä aikataulutusta ja työnjakoa ministeriöiden, maakuntien ja muiden toimijoiden välillä työstetään syksyn aikana maakuntien viestintävastaavien verkoston kanssa.

Kunnissa, kuntayhtymissä, ELY-keskuksissa ja muissa luovuttavissa organisaatioissa henkilöstöviestintä jatkuu aktiivisena. Käytössä ovat muun muassa henkilöstön uutiskirjeet ja säännölliset henkilöstötilaisuudet, jotka tarjoavat foorumin huolien purkamiseen ja yhteiseen keskusteluun. Maakuntien on huolehdittava koko maakunnan kattavasta henkilöstöviestinnän suunnittelusta.

Viestinnän rooli tulevassa maakuntakonsernissa

Maakunnissa suunnitellaan parhaillaan tulevaa konsernirakennetta ja eri toimintojen sijoittumista organisaatioon. Viestintäryhmä totesi yksimielisesti, että viestinnän sijoittaminen strategiseksi toiminnoksi maakunnassa on erittäin tärkeää. Sama periaate koskee muutosvaiheen organisaatiota.

Viestintäryhmä näki, että on tarpeellista laatia suositus viestinnän roolista maakuntakonsernissa. Suositus laaditaan syksyn 2018 aikana. Lisäksi maakuntien muutosjohtajien kanssa käydään aktiivista keskustelua viestinnän roolista ja resursseista. Viestintä on muutosjohtajien kokouksen asialistalla syyskuussa.

Verkkopalveluhankkeiden yhteinen seminaari 6.9.

Maakuntien verkkopalveluhankkeiden työstäminen jatkuu syksyn ja tulevan kevään ajan. 9.8. järjestettiin Makufi-hankkeen työkokous, jossa käytiin läpi tähänastisia tuloksia ja ajankohtaisia asioita sekä työstettiin yhdessä ideoita. Tilaisuuden tiedote ja materiaalit ovat luettavissa täällä.

Torstaina 6.9. järjestetään maakunta- ja sote-uudistuksen viestijöille avoin seminaari, jossa käsitellään Makufi-hanketta sekä Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hanketta. Lisätietoja antaa hankepäällikkö Janne Pajusalo (VRK).

Lisätietoja:

puheenjohtaja, viestintäpäällikkö Thomas Sund (VM), puh. 029 553 0516, thomas.sund(at)vm.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu Sote-uudistuksen valmistelu