Viestintäryhmä keskusteli maakuntien verkkoviestintähankkeista ja palvelukeskusten roolista

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 2.11.2018 15.02
Tiedote

Maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä kokoontui 1.11.2018. Kokouksessa käytiin läpi uudistuksen ja sen viestinnän ajankohtaiskatsaus, suositus maakuntien viestinnän organisoinnista sekä maakuntien verkkoviestintähankkeiden tilanne ja palvelukeskusten esittelyt.

Ryhmän jäsenet kertoivat viestinnän ajankohtaiset kuulumiset. Maakunnat valmistelevat tulevia verkkopalvelujaan tiiviiseen tahtiin. Lisäksi osa tekee parhaillaan ratkaisuja maakunnan tulevista sisäisen viestinnän työvälineistä. Osa maakunnista aikoo testata intra-alustaa jo muutoshankkeen aikana, koska tarve tehokkaille ja monipuolisille sisäisen viestinnän välineille on suuri jo nyt.

Henkilöstöviestintä on käynnissä kaikissa maakunnissa. Viestintäryhmä tunnisti kuitenkin tarpeen henkilöstöviestinnän yhteiseen suunnitteluun ja työnjaon selkiyttämiseen ministeriöiden, maakuntien, luovuttavien organisaatioiden ja muiden toimijoiden välillä. Henkilöstöviestintää käsitellään tarkemmin seuraavassa viestintäryhmän kokouksessa ja maakuntien vastuuviestijöiden verkostossa.

Thomas Sund (VM) esitteli uuden version maakuntien viestinnän organisointia koskevasta suosituksesta. Suositukseen tehdään vielä viimeiset muutokset ryhmän jäsenten kommenttien pohjalta. Suositus julkaistaan ja käydään läpi maakuntien muutosjohtajien kanssa sen jälkeen, kun uudistuksen lainsäädännön tilanne on selkiytynyt.

Palvelutietovaranto herätti kysymyksiä

Janne Pajusalo (VRK) ja Anju Asunta (Uusimaa) esittelivät maakuntien verkkoviestintähankkeiden etenemistä. Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hankkeessa on tehty pohjatyö maakunnan verkkopalvelukonseptista, jonka suunnittelua jatkaa Makufi-hanke. Makufi-työ etenee hyvässä tahdissa kärkimaakuntien johdolla. Seuraava verkkopalvelun prototyyppi julkaistaan joulukuussa sisäistä kommentointia varten.

Verkkosisällöt-hankkeessa on laadittu pohjakuvauksia maakunnan palveluista. Osa kuvauksista odottaa uudistuksen etenemistä. Eniten kysymyksiä ja keskustelua herätti palvelutietovarannon integraatio maakuntien verkkopalveluihin ja tietosisältöjen liikkuminen rajapinnan kautta. Asia vaatii lisäselvitystä ja roolien selkiyttämistä.

Jessica Ålgars-Åkerholm (Varsinais-Suomi) kertoi Varsinais-Suomen suunnitelmista toteuttaa asukkaita varten Sote jokaisen taskuun -mobiilisovellus. Sovelluksen kautta voisi tarkastella esimerkiksi sote-palvelujaan, ajanvarauksiaan ja terveystietojaan. Muut maakunnat ja viestintäryhmä seuraavat mielenkiinnolla projektin etenemistä.

Kokouksessa esittäytyivät myös maakuntien palvelukeskusten viestijät. Katri Laukkanen antoi katsauksen Maakuntien tilakeskuksen toiminnasta ja Jonna Piiroinen kertoi SoteDigi-yhtiön ajankohtaisista asioista. Molemmat kehottivat viestijöitä ottamaan yhteyttä, jos yhtiöiden toiminnasta tai viestinnästä on kysyttävää.

Liitteet:

Lisätietoja:

Viestintäryhmän puheenjohtaja, viestintäpäällikkö Thomas Sund (VM), puh. 029 553 0516, thomas.sund(at)vm.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu Sote-uudistuksen valmistelu sote-uudistus