Videoklipit nyt katsottavissa: Poliitikot virkamiesten ”iholle” maakunnissa?

7.8.2018 8.48
Uutinen

Miten virkamiesten ohjaus tulee muuttumaan - ja tuleeko se muuttumaan - kun nykyisistä valtionhallinnon päällikkövirastoista siirrytään maakuntahallinnon poliittisten voimasuhteiden määräämään ohjaustapaan? Videoina toteutetun valmennuksen tavoitteena on lisätä ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskusten maakuntiin siirtyvän henkilöstön tietoa ja ymmärrystä asiantuntijoita ohjaavasta poliittisesta päätöksenteosta maakuntahallinnossa.

Keskeinen tavoite on kertoa konkreettisella ja käytännöllisellä tasolla siitä, mikä asiantuntijoiden työn ja tavoitteiden ohjauksessa muuttuu. Maakuntien toiminta ja palvelut käynnistyvät sujuvasti, kun nykyisillä valtion virkamiehillä on valmennuksen avulla etukäteen käsitys siitä, miten poliittisten voimasuhteiden mukaisten päätökset ja ratkaisut maakunnissa syntyvät ja miten ne työtä ohjaavat. Tieto maakuntavaltuustojen, -hallitusten sekä lautakuntien asioiden valmistelusta, käsittelystä ja päätöksenteosta sekä virkamiesten asemasta asiantuntijana, esittelijänä ja toimeenpanijana lisää henkilöstön valmiuksia uudistuksen toteutuksessa. Valmennuksessa avataan myös sitä, mitkä ovat valtuuston, hallituksen ja lautakuntien roolit strategisen ja operatiivisen päätöksenteon suhteen.

Susanna Ijäs: Poliittisen ohjauksen ja lainsäädännön suhde (30 min.)

Mitä poliittinen ohjaus voi tehdä lainsäädännön puitteissa? Poliittinen toimintavaltuutus. Maakuntien hallintosääntömalli ja hallintosääntömallin merkitys maakunnissa. Kuntien hallintosääntö vs. työjärjestys valtion virastoissa, merkitys ja ero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto Härkönen: Toiminta poliittisen ohjauksen alla (17 min.)

Miten poliittinen ohjaus näkyy asiantuntijatehtävissä ja esimiestehtävissä tulevissa maakunnissa ja kunnissa? Kokemuksia erilaisista poliittisista ympäristöistä. Poliitikko "Iholla". Virkamiehen oman toiminnan merkitys ohjauksen suhteen, esim. tiedotus valmistelussa olevista asioista.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Päivi Blinnikka, paivi.blinnikka(at)ely-keskus.fi

Ajankohtaista