Valtioneuvoston yhteinen ohjaus esillä sote-uudistuksen johtoryhmässä

Sosiaali- ja terveysministeriö 7.1.2019 15.25
Tiedote

Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmä kokoontui 7.1. Johtoryhmä keskusteli valtioneuvoston yhteisestä ohjauksesta, maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuksen tukea koskevasta selvityksestä ja lääkeasioista.

Tavoitteena vuorovaikutukseen perustuva ohjausmalli

Katja Palonen (VN) ja Antti Kuopila (STM) esittelivät valtioneuvoston yhteisen ohjausprosessin valmistelua. Tavoitteena on uudenlaisen kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen perustuvan ohjausmallin rakentaminen sekä koordinoida yhteisen tietopohjan rakentumista.

Maakunta- ja sote-mallissa valtio ja maakunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä maakunnan lakisääteisten tehtävien kehittämisessä. Keskeinen osa ohjausta ovat maakuntien toiminnan ja talouden neuvottelupäivät, joilla varmistetaan maakuntien rahoituksen riittävyys ja kyky omien tehtäviensä hoitamiseen. Kevään 2018 simulointikierroksen jälkeen yhteistyötä on harjoiteltu sote-neuvotteluissa syksyllä 2018. Seuraavana vuorossa ovat maakuntien ja valtioneuvoston yhteiset toiminnan ja talouden neuvottelupäivät keväällä 2019.

Valtioneuvoston ohjaus jakaantuu kolmeen osioon eli valtioneuvoston yhteensovittamista vaativiin asioihin, ministeriökohtaiseen substanssiyhteydenpitoon ja epäviralliseen yhteydenpitoon.

Maakunta- ja sote-uudistus on lisännyt yhteisymmärrystä

Johtoryhmä kävi keskustelua Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tuki –raportin havainnoista ja ohjeisti jatkovalmistelua.

Raporttiluonnoksen mukaan yksi uudistuksen merkittäviä onnistumisia näyttäisi olevan eri toimijoiden välisen yhteisymmärryksen sekä yhteistyön lisääntyminen kansallisella ja alueellisella tasolla sekä kansallisen ja alueellisen tason välillä. Uudistuksen tavoitteiden saavuttamista on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida.

Katsaus lääkeasioihin

Johtoryhmä sai ajankohtaiskatsauksen lääkeasioiden valmistelun nykytilanteesta sekä suuntaviivoja jatkovalmisteltaviin asioihin.

Lisätietoja

ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, [email protected]

Sote-uudistuksen valmistelu