Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan organisoituminen vahvistaa lupa- ja valvontatoiminnan yhdenmukaisuutta

Valtiovarainministeriö 25.9.2018 17.08
Kolumni
Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan organisoituminen vahvistaa lupa- ja valvontatoiminnan yhdenmukaisuutta

Ylijohtaja Terttu Savolainen pohti Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaa ja sen organisoitumista koskeneessa kirjoituksessaan (Kaleva 23.9.) erityisesti Luovan alueellista läsnäoloa ja nosti esiin alueellisten erityispiirteiden tuntemuksen merkityksen. Asia on tärkeä: toimivat suhteet maakunnissa ympäröivään rakenteeseen ovat uuden viraston vaikuttavuuden kannalta välttämättömät. Luovalle suunnitellussa organisointimallissa alueellisiin erityistarpeisiin pystytään vastaamaan toiminnan joustavalla organisoinnilla.

Vuoden 2021 alussa aloittava Luova on valtakunnallinen ja monialainen valtion hallintoviranomainen, joka turvaa alueilla toimien perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista. Luovan toimialueena on koko maa. Valtakunnallisuus takaa palveluiden yhdenmukaisuuden ja saatavuuden asiointipaikasta riippumatta – viraston paras asiantuntemus on aina asiakkaan käytössä. 

Luova toimii kaikissa maakunnissa. Virastolle ei kuitenkaan esim. suunnitella pääkonttoria, vaan henkilöstö johtajia myöten voisi alueellista läsnäoloa edellyttäviä tehtäviä lukuun ottamatta toimia missä tahansa maakunnassa.

Joustavalla rakenteella tuetaan toiminnan vaikuttavuutta ja yhtenäistä valtakunnallista johtamista, alueellista näkyvyyttä ja vuorovaikutteisuutta sekä viraston palveluverkoston kehittämistä vastaamaan yhteiskunnan muuttuvia tarpeita. 

Viraston uudenlainen toiminta edellyttää työskentelytavan muutosta läpi koko organisaation: verkostomaisen yhteistyön, avoimen viestinnän ja osallistamisen merkitys korostuvat. Lainsäädännöllä vahvistetun (alue)organisaation puuttuessa viraston johto voi hyödyntää käytettävissä olevaa asiantuntemusta ja resursseja joustavasti ja reagoida näin nopeasti alueellisiin tarpeisiin ja ajassa muuttuviin ilmiöihin. 

Päivi Nerg

hallintopolitiikan alivaltiosihteeri, maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, valtiovarainministeriö