Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova – valtakunnallisesti alueilla

11.9.2018 9.00
Kolumni
Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova – valtakunnallisesti alueilla

Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova lupaa olevansa valtakunnallinen, mutta läsnä siellä, missä asiakaskin. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tätä pohtii maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja Päivi Nerg kolumnissaan.

Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan pohja on lainsäädännössä. Hallituksen esityksessä* asia on muotoiltu näin: Valtion lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen ja monialainen valtion hallintoviranomainen, joka turvaa alueilla toimien perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista hoitamalla sille erikseen säädettyjä lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus-, lupa-, rekisteröinti- ja valvontatehtäviä.

Luovalla on valtakunnallinen toimivalta, eli sen toimialueena on koko maa. Valtakunnallinen toimivalta takaa palveluiden yhdenmukaisuuden – esimerkiksi toimilupaa hakeva voi asioida missä päin Suomea tahansa ja saada yhdenmukaista palvelua. Valtakunnallisessa mallissa viraston paras osaaminen on aina hyödynnettävissä asiakkaiden parhaaksi.

Valtion lupa- ja valvontavirasto toimii kaikissa maakunnissa – valtion virastolla on siis myös alueelliset kasvot. Alueellinen läsnäolo mahdollistaa alueen erityishaasteisiin tarttumisen. Tämä edellyttää toimivia suhteita maakunnissa ympäröivään rakenteeseen. Yhteistyötä tehdään ja uuden viraston sidosryhmäverkostoa rakennetaan jo viraston toimeenpanohankkeen aikana.

Uusi virasto edellyttää uudenlaista toimintatapaa

Luova-toimeenpanohankkeessa luodaan pohjaa uuden valtakunnallisen mutta alueilla toimivan viraston toimintatavalle: Monipaikkaisen, valtakunnallisen viranomaisen toiminnassa tarvitaan työskentelytavan muutosta, johtamisesta alkaen. Asiantuntemusta ja resursseja voidaan hyödyntää joustavasti asiantuntijoiden sijainnista riippumatta. Tavoitteena on edistää luottamusperusteista mallia sekä viraston sisällä että suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Matala hierarkia, avoin viestintä ja osallistaminen ovat uuden viraston toiminnan ytimessä.

Virastolle ei esimerkiksi suunnitella pääkonttoria. Henkilöstö johtajia myöten voisi mahdollisia alueellista läsnäoloa ja erityistä aluetuntemusta edellyttäviä tehtäviä lukuun ottamatta toimia missä tahansa maakunnassa. Myös alueellisia yksiköitä voidaan perustaa, mikäli tämä on välttämätöntä toiminnan kustannustehokkaaksi, vaikuttavaksi ja asiakaslähtöiseksi järjestämiseksi.

Uuden viraston rakenteella tuetaan toiminnan vaikuttavuutta ja yhtenäistä valtakunnallista johtamista, alueellista näkyvyyttä ja vuorovaikutteisuutta sekä viraston toimipaikkaverkoston kehittämistä pitkällä aikavälillä vastaamaan yhteiskunnan muuttuvia tarpeita.

Luovaa rakennetaan asiakkaita varten

Luovaa rakennetaan asiakkaita varten – siksi asiakkaat ja sidosryhmät halutaan ottaa mukaan kehittämiseen, esim. viraston palveluiden palvelumuotoiluun ja tulevan verkkosivuston käytettävyystestaukseen. Samalla luodaan prosessi, jolla asiakkaat ja sidosryhmät pääsevät mukaan jatkuvaan kehitykseen myös viraston toiminnan käynnistyttyä.

*Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Päivi Nerg

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö 

Alueuudistus.fi/luova
Seuraa Luovan valmistelua Twitterissä: #Luova #yhdessäuutta