Valtiolta siirtyvät tehtävät ja valtion järjestelmät tukemaan maakuntia

Valtiovarainministeriö 28.5.2018 15.52
Tiedote
Valtiolta siirtyvät tehtävät ja valtion järjestelmät tukemaan maakuntia

Osana maakuntauudistusta valtiolta siirtyy maakunnille tehtäviä ja niihin liittyviä järjestelmäpalveluita. ICT-palvelukeskus Vimana Oy ja KEHA-keskus ovat valmistelleet näiden järjestelmäpalveluiden siirtoon liittyvää hanketta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että järjestelmäpalveluiden käyttöönotto maakunnissa tapahtuu mahdollisimman sujuvasti. Hankkeen valmistelu perustuu alkuvuodesta 2018 tehtyyn esiselvitykseen.

Hanketta toteutetaan laajalla osaamisella. Työssä on mukana edustajia kuudesta eri ministeriöstä, useasta virastosta, kaikista maakunnista sekä maakuntien alueella toimivista palveluiden tuottajaorganisaatioista. Vimana vastaa projektissa tunnistettujen järjestelmien liittämisestä kytkentäytimeen yhdessä järjestelmävastaavien ja prosessin omistajien kanssa. Maakuntien vastuulla on kytkentäytimeen ja käyttövaltuushallintaan liittyminen sekä perustietotekniikan toimivuudesta ja tukipalveluista huolehtiminen maakuntien alueella. Hankkeessa ei tehdä muutoksia nykyisiin järjestelmiin eikä kehitetä uusia toteutuksia.

Hankkeessa ollaan nyt valmisteluvaiheessa. Hanke-esityksen on tarkoitus valmistua kesäkuussa ja projektisuunnitelma on määrä saada valmiiksi syyskuussa. Suunnitteluvaihe on ajoitettu loka-joulukuulle, ja käynnistysprojekteihin päästään vuoden 2019 aikana.

”Tavoitteena on, että keväällä 2020 projekti on viety onnistuneesti läpi omistajien kanssa tunnistettujen ja sovittujen järjestelmien osalta. Uskon, että sujuvalla yhteistyöllä kaikkien projektin osapuolten kanssa pääsemme hyvään lopputulokseen aikataulujen mukaan”, Vimanan hankejohtaja Jukka Vesmanen sanoo.

Lisätietoja:

Vimanan hankejohtaja Jukka Vesmanen, p. 0294 320 000, jukka.vesmanen(a)vimana.fi

aluehallintouudistus