Valmiusfoorumit toimivat jo monessa maakunnassa

Sisäministeriö 19.9.2018 17.39
Uutinen

Maakunnissa mietitään parhaillaan rakenteita uusille tehtäville, joista maakuntien alueellisen varautumisen yhteensovittaminen on yksi. Monessa maakunnassa on jo vanhastaan toiminut jonkinlainen foorumi, jossa on ollut alueen viranomaisten, kuntien, järjestöjen ja esimerkiksi isojen yritysten edustus. Aluehallintovirastojen alueilla ovat toimineet varautumista yhteen sovittavat valmiustoimikunnat. Näiden jo ennestään toimivien rakenteiden pohjalta on monessa maakunnassa nyt rakennettu uusien tehtävien hoitoon sopivaa foorumia.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on toiminut valmiusryhmä jo vuodesta 2005. Vuoden 2018 alkupuolella kokoontui ensimmäisen kerran Pohjois-Karjalan valmiusfoorumi, joka täydentyi valmisryhmään verrattuna maakuntahallinnon, elinkeinoelämän ja järjestöjen aiempaa laajemmalla edustuksella. Valmiusfoorumilla puhetta johtaa maakuntajohtaja. Entinen valmiusryhmä toimii foorumin sihteeristönä, joka valmistelee asioita foorumin käsiteltäväksi ja huolehtii päätösten toimeenpanosta.

- Kiinnostus valmiusfoorumia kohtaan on ollut niin suurta, että olemme luoneet edustajuusjärjestelmiä. Esimerkiksi maakunnan 13 kuntaa edustaa aina kerrallaan viisi kuntaa. Järjestöjen edustajuus annettiin Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan ratkaistavaksi, mutta SPR ja MPK ovat edustettuna pysyvästi, kertoo paloinsinööri Ville Leinonen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.

Myös Kainuussa päätös valmiusfoorumin perustamisesta on tehty, ja foorumin toiminnan on tarkoitus käynnistyä keväällä 2019. Tällä hetkellä valmistellaan jäsenten nimeämistä. Kainuussakin foorumin puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja.

- Kommentit uudesta valmiusfoorumista ovat olleet todella rohkaisevia ja organisaatiot ovat innolla tulossa mukaan. Kokoonpanossa ovat mukana maakunnan toimialoja edustavat viranomaiset, Kainuussa toimivat valtion viranomaiset, Kainuun kunnat sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajat. Lopullista linjausta järjestösektorin edustajista ei ole vielä tehty, sanoo varautumisen päätoiminen vastuuvalmistelija Juha Kärkkäinen Kainuusta.

Kainuussa maakunnan yhteinen varautuminen on kokonaisuus, johon kuuluu valmiusfoorumin lisäksi myös Kainuun maakunnan alueellinen valmiustoimikunta, jolla on foorumia operatiivisempia tehtäviä. Valmiusfoorumi tekee strategisen tason linjauksia ja vaihtaa tietoa ylimmän johdon tasolla. Sen tehtävänä on määrittää Kainuun maakunnan alueen valmiussuunnittelun painopisteet, resurssit ja yhteiset tavoitteet.

Tilannekuvatiedon vaihto toimii hyvin

Pohjois-Karjalassa valmiusfoorumi kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Sen tehtävänä on linjata yhteisen varautumisen painopistealueista ja kehittämistoimenpiteistä maakunnassa. Koska valmiusfoorumin historia on vielä lyhyt, toiminta hakee vielä muotoaan. Jo nyt on huomattu, että se on hyvä paikka varautumisen tilannekuvatiedon vaihtoon.

- Viime viikolla valmiusfoorumi osallistui paikallispuolustusharjoitukseen, jossa foorumin ratkaistavaksi tuotiin konkreettisia ongelmia kuten ruokapalveluiden tuotantoa uhkaava vesipula. Foorumi toimi erinomaisena alustana käsitellä laajaa varautumista vaativaa poikkihallinnollista tilannetta, jossa tarvittiin elinkeinoelämän sekä kolmannen sektorin tukea, Leinonen kertoo.

Kainuun Juha Kärkkäinen pitää valmisteluvaiheessa tärkeänä jalkatyötä, jotta foorumin tarpeellisuus ymmärretään eri organisaatioissa.

- Kiertäessäni kertomassa valmiusfoorumia koskevista suunnitelmista, vähintään yhtä tärkeää kuin jakaa tietoa on ollut kuulla foorumien tulevien jäsenten näkemyksiä ja ideoita. Samalla on muodostunut avoin ja vuorovaikutteinen verkosto, josta on paljon hyötyä kun foorumin toiminta käynnistyy.

Ajankohtaista Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit