Uudet kuntakohtaiset painelaskelmat julkaistu

Valtiovarainministeriö 15.6.2018 10.39
Uutinen

Valtiovarainministeriö on valmistellut kuntien talouden kehityksestä kuntakohtaiset painelaskelmat, joiden avulla voidaan hahmottaa kunnan toimintakatteen ja verorahoituksen kehityksen suuntaa maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen.

Kuntakohtaisissa painelaskelmissa pyritään hahmottamaan yksittäisen kunnan toimintakatteen ja verorahoituksen kehitystä maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen vuoteen 2025 asti. Laskelmat perustuvat nykyiseen lainsäädäntöön ja maakunta- ja sote-uudistusta koskeviin hallituksen esityksiin ja linjauksiin.

Painelaskelmat eivät ole ennusteita, eikä niitä tule sekoittaa kuntatalouden kehitysarvioon (Kuntatalousohjelma). Laskelmat pohjautuvat pitkälti kuntakohtaiseen väestöennusteeseen, kuntien ilmoittamiin talousarvio- ja taloussuunnitelmalukuihin sekä koko maan kasvuennustelukuihin. Arvioissa ei myöskään yritetä ennakoida kuntien mahdollisia tehtävänmuutoksia, eikä niissä ennakoida kunnan omia toimenpiteitä, kuten veroprosentin nostoa, tai tuottavuuden muutoksia.

Laskelmien perusteella näyttää siltä, että uudistus ei muuta ennen maakunta- ja sote-uudistusta taloudellisissa vaikeuksissa olevien kuntien tilannetta, vaikka kunnilta poistuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät kustannuspaineet. Uudistus itsessään ei korjaa tai heikennä kunnan talouden tasapainoa: kunnan talouden tila ennen uudistusta määrittää pitkälti kunnan talouden tasapainon kehityksen suunnan sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen, yhdessä väestö- ja elinkeinorakenteen muutoksen kanssa.

Laskelmat on tarkoitettu kunnille apuvälineeksi maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutusten arviointiin. Kunnilla on mahdollisuus muokata laskelmissa esitettyjä kuntakohtaisia lukuja siten, että ne vastaavat talousarvio- ja taloussuunnitelmalukujen sijaan mahdollisimman tarkasti kunnan viimeisintä arviota talouden toteumasta.

Painelaskelmia tullaan päivittämään uusien tietojen ja arviolaskelmien myötä.

Kuntakohtaiset painelaskelmat (15.6.2018)

Kuntakohtaisten painelaskelmien aineisto- ja menetelmäkuvaus (15.6.2018)

Ajankohtaista