Tomi Hytönen maakuntien digitalisoinnin koordinaattoriksi

Valtiovarainministeriö 5.12.2017 12.26
Tiedote
Tomi Hytönen maakuntien digitalisoinnin koordinaattoriksi

Valtiovarainministeriö on nimittänyt Tomi Hytösen hoitamaan maakuntien digitalisoinnin koordinaattorin tehtävää viiden vuoden määräajaksi ajalle 1.12.2017 - 30.11.2022.

Valtioneuvosto antoi 28.6.2017 periaatepäätöksen maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä. Periaatepäätöksen mukaisesti valtion viranomaisen ohjaustoimintoja vahvistetaan ministeriö- ja keskusvirastotasolla sekä perustetaan uusi ohjaustoiminto osaksi maakuntien talouden ja toiminnan ohjausta.

Periaatepäätöksen mukaisesti valtiovarainministeriöön kootaan valtioneuvoston yhteinen ohjaustoiminto maakuntien digitalisoinnin ja tietohallinnon ja siihen liittyvien investointien ohjausta varten. Valtiovarainministeriössä valtioneuvoston ohjaustoimintoa johtaa ministerin ja valtiosihteerin kansliapäällikkönä alaisuudessa hallintopolitiikan alivaltiosihteeri. Ohjaustoiminnon operatiivisen tason johtamisesta huolehtii alivaltiosihteerin alaisuudessa maakuntien digitalisoinnin koordinaattori. Koordinaattori johtaa ohjaustoimintoa, joka resursoidaan valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä osoitetuilla resursseilla.

Maakuntien digitalisoinnin koordinaattorin tehtävä on sijoitettu osastojaon ulkopuolelle, suoraan hallintopolitiikan alivaltiosihteerin alaisuuteen. Tomi Hytönen on työskennellyt ennen tehtävään määräystä valtiovarainministeriössä maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvässä projektipäällikön tehtävässä, jossa hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet maakunta- ja soteuudistuksen digi/ICT-valmistelun kokonaisuuden organisointi ml. palvelukeskuskokonaisuus, tietojärjestelmien uudistamisen kokonaisohjaus ja budjetointi sekä muutoksen hankkeistaminen, organisointi, koordinointi ja budjetointi. Tätä aikaisemmin hän on toiminut valtiovarainministeriössä yksikön päällikön tehtävissä budjettiosastolla ja henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolla.

Lisätietoja:

hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka, puh. 0295530141​