Toimeenpanon runkosuunnitelma on päivitetty

Valtiovarainministeriö 6.6.2018 10.51
Uutinen
Toimeenpanon runkosuunnitelma on päivitetty

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelmassa kuvataan uudistuksen toimeenpanon tavoitteet, johtaminen ja toteuttaminen. Runkosuunnitelma päivitetään noin puolivuosittain.

Päivitetyssä runkosuunnitelmassa on huomioitu uudistuksen toimeenpanossa kevään aikana tehdyt muutokset. Merkittävin muutos toimeenpanossa on ollut maakunta- ja sote-uudistuksen organisointimallin muuttaminen paremmin toimeenpanoa tukevaksi. Valta- ja vastuusuhteita on selkeytetty ja maakuntien muutosorganisaatioiden roolia vahvistettu. Kaikki sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa tekevät ministeriöt osallistuvat projektin johtoryhmän työskentelyyn ja tilannekeskuksen toimintaan. Tällä on varmistettu valtioneuvoston yhteinen ja yhtenäinen maakunta- ja sote-uudistuksen ohjaus.

Toinen keskeinen muutos koskee maakuntien roolin kasvamista uudistuksen toimeenpanossa ja siirtymistä verkostomaiseen toimintatapaan miniteriöiden, maakuntien ja sidosryhmien välillä. Verkostojen tehtävänä on tukea maakuntia valmistelun ja tietotarpeiden kannalta keskeisissä kysymyksissä. Verkostomainen työskentelytapa on tavoitteellista, mutta joustavaa ja verkostoja voidaan perustaa tai lakkauttaa maakuntien tarpeiden mukaan.

Ministeriöiden valmistelutyötä tehdään poikkihallinnollisissa muutosohjelmissa ja ministeriökohtaisena täydentävänä valmisteluna.

Runkosuunnitelman ylläpidosta vastaa maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekeskuksen valmistelijat. Runkosuunnitelma päivitetään tarvittaessa, viimeistään syksyllä 2018. Päivitys käsitellään projektin johtoryhmässä.

Tutustu suunnitelmaan

Ajankohtaista