Tietojohtamisen kokonaisuuksia esiteltiin arkkitehtuuriverkostossa

Valtiovarainministeriö 16.11.2018 11.58
Uutinen
Tietojohtamisen kokonaisuuksia esiteltiin arkkitehtuuriverkostossa

Maakuntien arkkitehtuuriverkoston tapaamisessa 14.11. keskusteltiin tietojohtamisen kokonaisuuksista ja esiteltiin käynnissä olevia ohjelmia ja hankkeita.

Päivän aloitti valtiovarainministeriön koordinoima maakuntatieto-ohjelma, jonka osalta kuultiin ohjelman tavoitteista ja tehtävistä, sen tietoarkkitehtuurista sekä yleisesti maakuntien ohjaustoiminnasta. Sosiaali- ja terveysministeriö esitteli sote-tiedolla johtamisen suunnittelutyötä. Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimalla hankekokonaisuudella varmistetaan sote-uudistuksen vaatima tietojohtamisen kypsyystason nousu niin maakunnissa kuin valtion viranomaistehtävissäkin.

Maakuntien palvelukeskukset SoteDigi ja Vimana kertoivat omasta roolistaan tietojohtamisen kokonaisuudessa. Palvelukeskusten yhteisen MaTi-hankkeen tuloksena syntyy maakunnan ja viranomaisten käyttöön tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus, jonka ydintietosisältö on yhteinen kaikille maakunnille. Ydintietosisältö muodostuu vahvan järjestäjän, konsernin, liikelaitoksen sekä viranomaisen tarvitsemasta tiedosta. Keskitetyn ratkaisun lisäksi maakunnilla on mahdollisuus kehittää ratkaisukokonaisuuteen omia erityispiirteitä vastaavia mukautuksia.

Valtakunnallisten hankkeiden esittelyn jälkeen kuultiin tietojohtamisesta maakunnissa Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Pirkanmaan näkökulmista.

Maakuntien arkkitehtuuriverkoston tavoitteena on edistää maakuntien toiminnan käynnistämistä, tuoda lähemmäksi maakuntavision 2023 toteutumista sekä edistää maakuntien yhteentoimivuutta ja yhdessä tekemisen kulttuuria.

Päivän aikana kuultuihin esityksiin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

VM Maakuntatieto-ohjelman yleiskatsaus

VM Maakuntatieto-ohjelman tietoarkkitehtuuri

VM Maakuntien ohjaustoiminta

STM Sote-tiedolla johtaminen

SoteDigi

Vimana

Etelä-Pohjanmaa

Uusimaa

Pirkanmaa

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Päivi Virtanen, paivi.virtanen(at)vm.fi, p. 029 553 0497, erityisasiantuntija Sanna Vähänen, sanna.vahanen(at).vm.fi, p. 029 553 0012

Ajankohtaista aluehallintouudistus reformit