Olavi Hiekka:
Tietoa ja palveluita maakuntavalmistelun tueksi

31.8.2018 11.40
Kolumni
Tietoa ja palveluita maakuntavalmistelun tueksi

Kuuman kesän jälkeen sote-valmistelu on jälleen käynnistynyt. Vuoden lisäaika tuo valmisteluun joko myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia riippuen siitä, mistä suunnasta asiaa katsoo. Tiedämme, että maakunnissakin ollaan valmistautumisessa eri vaiheissa.

Me Maakuntien tilakeskuksessa olisimme olleet riittävän valmiita aloittamaan yhtiön toiminnan jo vuoden 2020 alusta. Toisaalta on myönnettävä, että monissa projekteissa olisi tullut kiire. Meillä on edelleen paljon selvitettävää muun muassa sosiaalisen asumisen järjestämisessä, jossa yksinään ALV-kohtelu vaatii huolellista suunnittelua.

Kuntien rakennuskannalle aikataulun pitkittyminen tuo ongelmia monessa kunnassa. Halu korjausinvestointeihin vähenee, koska täyttä varmuutta vuokrauksen jatkumisesta yli siirtymäkauden ei voida antaa. Kunnilla näyttääkin nyt olevan halua myydä sote-kiinteistönsä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että terveysalan yritykset eivät osta kiinteistökaupoissa vain taloja, ne ostavat markkinaa. Toisaalta kiinteistösijoittajien ostohalut lisääntynevät vasta kun maakunnat tekevät päätökset palveluverkoistaan. Kuntien kannattaisikin harkita myyntien lykkäämistä tässä vaiheessa.

Meidän maakuntavalmisteluun osallistuvien tehtävänä ei ole tehdä politiikkaa, vaan toteuttaa sitä. Poliitikot ovat päättäneet valmistelun lisäajasta ja meidän tehtävämme on tuottaa mahdollisimman hyviä ratkaisuja annetussa aikataulussa.

Tilakeskus käyttää lisäajan suunnittelemalla yhtiön palveluita tarkemmin asiakkaiden tarpeisiin. Haluamme tukea maakuntavalmistelua tarjoamalla tilakeskuksen keräämää kiinteistötietoa tietojärjestelmien avulla mahdollisimman pian. Faktatieto kuntien ja kuntayhtymien sote-tiloista on jo nyt lisännyt ymmärrystä kustannusrakenteesta ja maakuntien tulevista haasteista. Tarkoituksemme on tarjota tietoa muun muassa tilahallintajärjestelmän muodossa jo kesällä 2019. Sairaanhoitopiirien tilatietojen siirtäminen Koki-kiinteistönhallintajärjestelmään jo tässä vaiheessa auttaa myös valmistelussa. Muitakin järjestelmiä pyrimme saamaan valmistelun tueksi.

Elokuussa olemme käynnistäneet työpajojen sarjan, jossa suunnittelemme yhdessä maakuntien edustajien kanssa tulevaa työnjakoa tilakeskuksen ja maakunnan välillä. Rajapinnan määrittely vaatii runsaasti yhteistä keskustelua ja työtä, jonka oikea aika on nyt.

Meitä on tilakeskuksessa nyt 21 kokopäiväistä työntekijää ja sairaanhoito- ja erityishuoltopiireistä useita, jotka työskentelevät projekteissamme. Syksyn aikana emme palkkaa uutt a henkilöstöä, mutta heti lakien hyväksymisen jälkeen jatkamme rekrytointeja ja ensi vuoden kesään mennessä meitä on kaksinkertainen määrä.

Keväällä ilmoitin jääväni eläkkeelle heti lakien hyväksynnän jälkeen. Lykkääntymisen johdosta olen sopinut yhtiön hallituksen kanssa, että jätän tehtäväni vasta vuoden viimeisenä päivänä. Hallitus hakee yhtiölle uutta toimitusjohtajaa siihen mennessä. Uskallan väittää tehtävän olevan yksi kiinteistöalan mielenkiintoisimmista. Seuraajani pääsee rakentamaan Suomen suurinta kiinteistöalan yhtiötä, josta kannattaa olla kiinnostunut.

Hyvää alkavaa syksyä kaikille. Pidetään lippu korkealla ja tehdään maakunnista ja niiden tilahallinnosta menestystarina.

Olavi Hiekka

toimitusjohtaja, Maakuntien tilakeskus Oy