Tiedolla johtamisen hankekokonaisuuksia käynnistymässä

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 30.8.2018 11.37
Uutinen
Tiedolla johtamisen hankekokonaisuuksia käynnistymässä

Maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutosohjelman johtoryhmässä kuultiin keskiviikkona 29.8.2018 tiedolla johtamisen kokonaisuuteen liittyviä hanke-esittelyjä.

Jouko Nieminen KEHA-keskuksesta ja Tuija Groop TEM:stä esittelivät maakunnallisten kasvupalvelujen tiedolla johtamisen hanketta. Hankkeessa luodaan yhteinen maakunnallisten kasvupalvelujen tietovarasto ja raportointiratkaisu vuoden 2020 loppuun mennessä. Kehitettävä ratkaisu tulee mahdollistamaan kehittyneen data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntämisen. Hankkeen tavoitteena on, että kasvupalveluista tuotetaan johtamisen, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi ajantasaista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa, ja että tieto on ministeriöiden, maakuntien johdon, palvelun järjestäjien, palveluntarjoajien ja asiakkaiden käytettävissä tarkoituksenmukaisessa muodossa. Tarkoituksena on lisäksi, että tieto olisi yhteensovitettavissa sekä valtakunnallisen kasvupalvelun (Business Finland) että maakunnan tiedollajohtamisen kokonaisuuden kanssa.

Mikko Huovila STM:stä esitteli SOTE-tietojohtamisen toimeenpanohanketta. Kyseessä on hankekokonaisuus, jolla varmistetaan SOTE-uudistuksen vaatima tietojohtamisen kypsyystason nousu niin maakunnissa kuin valtion viranomaistehtävissäkin. Hankekokonaisuuden alaisuudessa on SoteDigin ja maakuntien sekä valtakunnallisten viranomaisten kokonaisuudet. Hankkeeseen kuuluu kehittämistoimia useilla eri osa-alueilla: tiedon yhteismitallisuuden varmistaminen, perusjärjestelmien kehittäminen ja yhdenmukaistaminen, kirjaamisen kehittäminen, tiedontuotantoprosessien uudistaminen sekä data-alustojen kehittäminen ja integraatioiden toteutus. Hankkeen määräaika on vuonna 2022.

Peter Soinu maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:stä esitteli maakuntien tietojohtamisen hankekokonaisuutta. Hankkeen tuloksena syntyy maakuntien ja viranomaisten käyttöön tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus, jonka ydintietosisältö on yhteinen kaikille maakunnille.  Hanke tuottaa seuraavat tuotokset (määrittelevien organisaatioiden tarpeiden pohjalta): ratkaisukokonaisuuden infrastruktuuri, tietovarastointijärjestelmä, lähdejärjestelmäintegraatiot, tietomallit, raportointijärjestelmä, raportit ja mittaristot, ratkaisukokonaisuuden käyttäjähallinta sekä käyttöönottosuunnitelma. Kokonaisuuden priorisoitu sisältö on käyttöönottovalmis 1.1.2021.

Johtoryhmä puolsi kasvupalveluiden tiedolla johtamisen hankesuunnitelman hyväksymistä ja maakuntien tietojohtamishankkeen määrittelyvaiheen käynnistämistä. Johtoryhmä evästi SOTE-tietojohtamisen toimeenpanohankkeen jatkosuunnittelua. Keskustelussa tuotiin esille, että tiivis yhteistyö aihepiirin hankkeiden välillä on tärkeää ja toimijoiden täsmällinen roolitus keskeistä.

Lue lisää kasvupalvelujen tiedolla johtamisen hankkeesta täältä.

Lue lisää SOTE-tietojohtamisen toimeenpanohankkeesta täältä.

Lue lisää maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuudesta täältä.

Lisätietoja:

johtoryhmän puheenjohtaja Tomi Hytönen, tomi.hytonen(at)vm.fi

kasvupalvelujen tiedolla johtamisen hankkeesta lisätietoa Jouko Nieminen, jouko.nieminen(at)ely-keskus.fi ja Tuija Groop, tuija.groop(at)tem.fi

SOTE-tietojohtamisen toimeenpanohankkeesta lisätietoa Mikko Huovila, mikko.huovila(at)stm.fi

maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuudesta lisätietoa Peter Soinu, peter.soinu(at)vimana.fi

Ajankohtaista aluehallintouudistus reformit