TEMin hallinnonalan maakuntiin siirtyvien palvelujen kuvaukset

Työ- ja elinkeinoministeriö 31.5.2018 8.24
Uutinen
TEMin hallinnonalan maakuntiin siirtyvien palvelujen kuvaukset

Alueuudistus.fi-sivuston Valmistelu-osioon on nyt viety kasvupalveluihin liittyvää uutta aineistoa maakuntauudistuksen valmistelijoiden käyttöön.

Maakuntavalmistelun tiekartan palvelut -ryhmä päätti vuoden vaihteessa, että Alueuudistus.fi-sivuilla olevaa valmistelijoille suunnattua maakuntien tiekarttaa täydennetään palvelukokonaisuuksia ja palveluja selittävillä teksteillä. Työryhmä määritteli kuvasta varten pohjan, jolla kaikki maakuntien tulevia palveluita kuvataan.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on työstetty kuvaukset kasvupalveluista, alueiden kehittämisestä sekä kotoutumisesta. Kuvaukset perustuvat lainsäädännön tämänhetkiseen valmisteluaineistoon, joten kuvauksia päivitetään lainsäädäntöprosessien edetessä.

Tutustu palvelukuvauksiin

Aineistoa kasvupalvelupilottien käyttöön

ELY-keskuksissa ja TE-palveluissa on kevään aikana tehty suunnitelmat yhteensä 21 erilaiseen pilottiin. Näistä 15 keskittyy henkilöasiakkaiden palveluihin, ja valtaosassa kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat.

Piloteilla pyritään kehittämään palvelujen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä etsimään uudenlaisia tapoja järjestää ja tuottaa palveluita. Puolet piloteista on sellaisia, että niissä on tarkoitus kokeilla ns. allianssimallia, joissa voidaan hyödyntää aikaisempaa laajemmin myös muiden kuin julkisten palveluntuottajien osaamista.

Alueuudistus.fi-sivustolle on koottu mm. allianssimalliin liittyvää tukiaineistoa kasvupalvelupilottien valmistelijoille.

Tutustu aineistoon