Syksyn 2018 maakuntaneuvottelut esillä sote-johtoryhmässä

Sosiaali- ja terveysministeriö 26.11.2018 14.47
Tiedote

Sote-uudistuksen erillisvalmistelun johtoryhmä keskusteli maanantaina 26.11. STM:n ja maakuntien välisistä maakuntaneuvotteluista ja valinnanvapauspilottien hakuprosessista. Asialistalla oli myös palveluintegraation muutosohjelman johtoryhmän nimittäminen.

Maakuntaneuvottelut käytiin onnistuneesti 

Lokakuussa 2018 alussa käynnistetyt maakuntaneuvottelut STM:n ja maakuntien välillä on käyty loppuun. Keskeisiä neuvotteluteemoja olivat järjestämiseen, yhdyspintoihin ja talouteen liittyvät kysymykset. Neuvottelut koettiin tarpeellisina sekä maakuntien että ministeriön näkökulmasta.

Antti Kuopila (STM) kertoi, että nyt käytyjen neuvotteluiden pohjalta havaittiin, että maakuntien näkemykset tulisi ottaa jatkossa vahvemmin huomioon jo ennalta. Alueellisten erityiskysymysten käsittelyssä havaittiin myös tarve yhteistyöhön muiden ministeriöiden kanssa. STM julkaisee neuvotteluista yhteenvedon joulukuussa 2018.

Nyt käytyjen maakuntaneuvotteluiden materiaaleja käytetään pohjana kevään 2019 toiminnan- ja talouden päiviin valmistautumiseen. STM:n osalta maakuntaneuvottelut toimivat pohjana maakunta- ja soteuudistuksen tilannekuvan rakentamisessa.

STM ja maakunnat neuvottelevat vuosittain maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien ja palvelujen toteuttamisesta. Neuvotteluiden tarkoituksena on ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa palvelurakenteen kehittämisessä sekä edistää ministeriön ja maakunnan välistä yhteistyötä.

Palveluintegraation muutosohjelmalle johtoryhmä

Palveluintegraation muutosohjelmaan nimitetään johtoryhmä. Johtoryhmän tehtävänä on linjata, ohjata ja seurata muutosohjelman sisältöä, valmistelua ja toimenpanoa sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä palveluintegraatioon liittyen ja valmistella ehdotukset rahoituksen käytöstä.

Työryhmän toimikausi on 1.12.2018–31.12.2020. Johtoryhmän puheenjohtajana toimisi johtaja Tuija Kumpulainen (STM), varapuheenjohtajana toimisi johtaja Pasi Pohjola (STM).

Muutosohjelman keskeinen tehtävä on vastata hallituksen nykyisten kärkihankkeiden tulosten siltaamisesta tuleviin maakuntiin.

Valinnanvapauspilottien hakuprosessi jatkovalmisteluun 

Sote-uudistuksen erillisvalmistelun johtoryhmä keskusteli ja linjasi valinnanvapauspilottien hakuprosessin etenemistä ja sitä koskevaa jatkovalmistelua. Erityisesti keskusteltiin lakien vaikutuksesta pilottien aikatauluun sekä rahoituksen hakuprosessien kokonaisuudesta.

Valinnanvapauspilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta. Pilotit voivat käynnistyä sen jälkeen, kun valinnanvapauslaki hyväksytään ja siinä olevat pilottien kriteerit vahvistetaan. Pilottien toteuttamiseen on varattu 200 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, [email protected]

Sote-uudistuksen valmistelu