Suun terveydenhuollon valinnanvapaus esillä sote-johtoryhmässä

Sosiaali- ja terveysministeriö 4.2.2019 15.12
Tiedote

Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmä sai maanantaina 4.2. katsauksen suun terveydenhuollon valinnanvapauden ja sairausvakuutuslain nojalla korvattavien matkojen siirtämisen valmistelutilanteeseen.

Suun terveydenhuollon tuottajakorvauksista järjestetään työpaja

Merja Auero (STM) esitteli suun terveydenhuollon valinnanvapauden valmistelutyötä.

Valinnanvapauden tarkoituksena on vahvistaa perustason palveluja ja turvata nykyistä nopeampi hoitoon pääsy ja palvelujen saatavuus. Työryhmä valmistelee palvelutuottajien insentiivejä sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

Aikuisten suun terveydenhuollon perustason palvelut tuotettaisiin suoran valinnan suunhoidon yksiköissä. Suunhoidon yksiköinä saisivat toimia sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat. Asiakas voisi suoraan valita häntä hoitavan yksikön. Maakunta voisi lisäksi myöntää henkilökohtaisen palvelutarpeen perusteella asiakassetelin, jolla asiakas voisi hakeutua hoitoon yksityiselle palveluntuottajalle, jonka jokin maakunta on hyväksynyt asiakassetelipalveluntuottajaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää huhtikuussa 2019 palvelutuottajien korvauksia valmistelevan työpajan maakuntien ja ammattijärjestöjen edustajille sekä muille sidosryhmille.

Työryhmä pohtii sairausvakuutuslain nojalla korvattavien terveydenhuollon matkojen siirtämistä maakuntien järjestämisvastuulle

Laura Terho (STM) esitteli matkalakityöryhmän valmistelutyön etenemistä.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa sairausvakuutuslain nojalla Kelan korvaamien terveydenhuollon matkojen järjestäminen ja rahoitus siirtyisi perustettavien maakuntien vastuulle. Muutos liittyy monikanavarahoituksen yksinkertaistamiseen.

Työryhmän mukaan ns. matkalaissa tulisi pyrkiä säilyttämään nykytilannetta mahdollisimman paljon. Lisäksi sääntelyn tulisi soveltuvin osin olla mahdollisimman yhdenmukaista asiakasmaksuja koskevan lainsäädännön kanssa.

Lisätietoja

ylijohtaja Outi Antila, STM, p. 0295 163 164, [email protected]

Sote-uudistuksen valmistelu