Pasi Pohjola ja Antti Kuopila:
STM:n ohjaus on kumppanuutta ja vuoropuhelua maakuntien kanssa

Sosiaali- ja terveysministeriö 24.10.2018 10.57
Kolumni
STM:n ohjaus on kumppanuutta ja vuoropuhelua maakuntien kanssa

Tulevassa maakunta- ja sote-mallissa valtioneuvostolla on uudenlainen rooli maakuntien toiminnan ja talouden ohjaajana. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon kehitystä ja neuvotella siitä vuosittain maakuntien kanssa. Maakuntien kanssa käytävän vuoropuhelun tarkoituksena on turvata maakuntien rahoituksen riittävyys ja palveluiden yhdenvertainen saatavuus kaikkialla Suomessa.

Uusi toimintamalli haastaa ministeriöt muuttumaan

Tulevaisuudessa maakuntien tehtävät kuuluvat kahdeksan eri ministeriön toimialaan. Osana maakunta- ja sote-uudistusta myös valtioneuvosto uudistaa omaa toimintaansa: Ministeriöiden lakisääteisten ohjausvelvoitteiden on tarkoitus kytkeytyä osaksi yhtä yhteistä valtioneuvoston ohjauksen kokonaisuutta. Tällä hetkellä valmistellaankin tuota yhtenäistä ohjausmallia, jossa maakuntaa ja sen tehtäviä voidaan tarkastella kokonaisuutena.

Uusi toimintamalli haastaa siis myös ministeriöt muuttumaan ja muuttamaan omia toimintatapojaan. Jatkossa syventyvä yhteistyö ja vuoropuhelu maakuntien kanssa on ehdoton edellytys onnistuneelle ohjaukselle – tai kumppanuudelle, jonka suuntaan ollaan yhä enemmän menossa. 

Syksyn harjoitusneuvottelut on aloitettu hyvässä hengessä

STM:n tavoite on jatkuva vuoropuhelu maakuntien kanssa jo valmisteluvaiheessa. Tulevaisuudessa tavoitteena on syventyvä yhteistyö, joka ei tarkoita ministeriön sanelua. Yhteistyö vaatii kuitenkin myös tiettyä rakenteellisuutta. STM:n näkökulmasta tämä tarkoittaa muutamia jokavuotisia keskustelun foorumeita ja prosesseja. Keväisin järjestetään valtioneuvoston ja maakuntien yhteiset Toiminnan ja talouden neuvottelupäivät ja syksyisin STM käy maakuntien kanssa omat syventävät neuvottelunsa.

STM:n osalta näitä tulevia neuvotteluita harjoitellaan tämän syksyn aikana. Tämän syksyn neuvottelut eivät tosin vielä täysin vastaa lain velvoitteita, koska neuvotteluprosessin kokonaisuudesta puuttuvat mm. maakuntien raportit. Mutta hyvää oppia ja tietoa näistä tullaan saamaan.

Tavoitteena on syventyvä yhteistyö, joka ei tarkoita ministeriön sanelua.

Tätä kirjoitettaessa ensimmäiset neuvottelut ovat jo takana. Neuvottelut ovat selkeästi tarpeen ja niitä on käyty hyvässä hengessä. Oppiakin on jo saatu. Eräs alkuvaiheen huomio on, että keskustelu pyrkii väkisinkin painottumaan palvelujen tuottajan tekemisiin, vaikka tavoitteena on keskustella nimenomaan järjestäjän rooliin kuuluvista asioista. Tämä huomio koskee sekä maakuntia että ministeriötä, joten siinäkin on yhdessä oppimisen paikka.

Uudet tehtävät mahdollistavat asioiden tekemisen uudella tavalla, monella eri tasolla, niin ministeriöissä, maakunnissa kuin kunnissakin. Tulevaisuuden STM:n ohjauksen avainsanat ovat vuoropuhelu ja yhteistyö. Tämä tavoite haastaa meidät kaikki uudistumaan ja miettimään yhteistyötä uusilla tavoilla.

Pasi Pohjola
johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Antti Kuopila
erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö