FI SV

SoteDigi-yhtiön toiminnan käynnistyminen edistyy

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 8.9.2017 13.59
Uutinen
SoteDigi-yhtiön toiminnan käynnistyminen edistyy

Valtioneuvosto päätti 31.8.2017 perustaa SoteDigi Oy:n. Se kehittää uusia kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja. Digitalisaatiolla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutosta ja palvelujen tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamista. SoteDigi-yhtiön palveluilla luodaan edellytyksiä näiden muutosten aikaansaamiseksi.

Yhtiön toiminnan painopisteenä on asiakkaiden tarpeista ja kansallisesta ohjauksesta lähtevien sote-toimialan kehittämishankkeiden ja hankintojen toteuttaminen sekä kehitystyön tuloksena syntyneiden digitaalisten sote-palvelujen järjestäminen asiakkaille. SoteDigi-yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä tulevien maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhtiön toimintaa tukemaan asetetaan asiakasneuvottelukunta.

Yhtiön palvelukokonaisuudet ovat:

  • Integraatiopalvelut, sisältäen tietoja yhteen kokoavan integraatioalustan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteentoimivuuden tukipalvelut kuten standardoinnin kehittäminen.
  • Asiakkuuden hallinnan palvelut, sisältäen asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämisen sekä kansalaisen ja ammattilaisen digitaaliset palvelut.
  • Tiedolla johtamisen palvelut, kuten sote-tuottajien ja tuottajarakenteen ohjaus- ja seuranta sekä tietoanalytiikkapalvelut.

SoteDigi-yhtiön toiminta käynnistyy integraatioalustan toteutuksella

Yhtiön ensimmäisenä tehtävänä on tuottaa palvelut maakuntien yhteisen integraatioalustan toteutukseen ja sote-tiedon integraation varmistamiseen. Yhtiön toteutettavaksi on suunniteltu myös UNA-hankkeen pohjalta tapahtuvien asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinta siten, että toteutus alkaa UNA-hankkeen pohjalta ns. UNA:n ytimen ja yhteisen asiakkuudenhallinnan toteuttamisella. Lisäksi yhtiön tehtäviksi on suunniteltu Virtuaalisairaala-hankkeen ja Omat Digiajan Hyvinvointipalvelut (ODA)-hankkeen toteutusten loppuun saattaminen sekä tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittäminen. Asiantuntijatason neuvottelut hankkeiden tehtävien jatkamisesta SoteDigissä ovat käynnistyneet.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tomi Hytönen, p. 02955 30279, tomi.hytonen(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto p. 02955 30121, tuija.kuusisto(at)vm.fi
Johtaja Minna Saario, p. 0295163146, minna.saario(at)stm.fi