Sote-uudistuksen vaikutuksia henkilöstöön selvitetään sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta

Sosiaali- ja terveysministeriö 23.3.2018 11.43
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt hankkeen, joka tutkii maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksia henkilöstöön. Tutkimus tarkastelee tulevaa muutosta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Hankkeessa tutkimuskohteena ovat sote-alojen ammattilaiset, kunnista siirtyvä tukihenkilöstö ja pienet sote-alojen yritykset.  Sote-uudistus koskee noin 200 000:aa sote-alan ammattilaista. Heistä noin 90 prosenttia on naisia.

Uudistuksessa tehtävillä linjauksilla voi olla tasa-arvon kannalta merkittäviä vaikutuksia. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa sosiaali- ja terveysalan työsuhteiden ehdot, kuten sukupuolten väliset palkkaerot ja työpaikan pysyvyys sekä naisten urakehitys. Linjaukset voivat vaikuttaa myös alan vetovoimaan.

Sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva tutkimushanke jatkuu vuoden 2019 loppuun. Sen ohjausryhmä aloitti työnsä 16.3.2018 puheenjohtaja Pentti Arajärven johdolla. Ryhmässä on mukana alan keskeistä tutkijakuntaa sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiehiä. Tutkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia.

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Tarja Heinilä-Hannikainen (STM), p. 0295 163 227