Sote-uudistuksen projektiryhmän kokous 6.2.

Sosiaali- ja terveysministeriö 6.2.2017 15.22
Uutinen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta valmisteleva projektiryhmä käsitteli sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esityksen valmistelutilannetta. Esitystä viimeistellään parhaillaan ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuun aikana.

Projektiryhmä kävi läpi valmisteluryhmien päivittämistä. Useiden ryhmien työ on päättynyt, minkä vuoksi ryhmät lakkautettiin. Toimintaansa jatkavien ryhmien kokoonpanoja ja tehtäviä päivitettiin. Monikanavarahoituksen yksinkertaistamisen valmisteluun perustetaan useita ryhmiä.  Valmisteluryhmien tiedot päivitetään alueuudistus.fihin.

Projektiryhmä keskusteli omasta toimenkuvastaan sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa. Projektiryhmän tehtävänä on johtaa ja arvioida sote-uudistuksen kokonaisuutta, valmistelua ja seurantaa virkamiestasolla, myös muutoksen toimeenpanossa. Lisäksi projektiryhmä yhteensovittaa näkemykset ennen kuin valmistellut asiat viedään reformiministerityöryhmälle.
 

Lisätietoja:

puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 0295 163012

Sote-uudistuksen valmistelu