Sote-uudistuksen projektiryhmän kokous 3.7.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö 3.7.2017 14.42
Uutinen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta valmisteleva projektiryhmä keskusteli muun muassa valinnanvapauspiloteista. Valinnanvapauspilotit tukevat valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa. Valinnanvapauden pilottihankkeissa voi pilotoida joko sote-keskusta, henkilökohtaista budjettia tai molempia.

Hallitusneuvos Anne Kumpula esitteli valinnanvapauspilottien valmistelutilannetta. Osallistujien ensimmäinen haku päättyy 7.7. ja toinen haku alkaa 14.8.  Parhaillaan selvitetään, mitä muutoksia perustuslakivaliokunnan kannanotot aiheuttavat pilottien toteutustapaan ja aikatauluun.

Projektiryhmä nimesi valinnanvapauspilottien ohjausryhmän, jonka puheenjohtaja on ylijohtaja Kirsi Varhila. Ohjausryhmä ohjaa pilottien toimeenpanoa, varmistaa tiedonkulun ja tekee ministeriöille ehdotuksia pilottien tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.

Hallitusneuvos Pekka Järvinen esitteli projektiryhmälle perustuslakivaliokunnan lausunnon keskeiset huomiot. Projektiryhmä arvioi jatkovalmisteltavia asioita.

Lisätietoja:

ylijohtaja Kirsi Varhila, STM p. 0295 163 338

Sote-uudistuksen valmistelu