Sote-uudistuksen projektiryhmän kokous 19.6.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö 19.6.2017 14.35
Uutinen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta valmisteleva projektiryhmä keskusteli palveluntuottajien korvausten laskemisesta sekä sote-muutostuen seurannasta ja syyskauden suunnitelmasta.

Projektiryhmä kuuli johtaja Raija Volkin välikatsauksen palveluntuottajien korvaukset -valmisteluryhmän työstä. Valinnanvapauslakiluonnoksen mukaan suoran valinnan palvelun tuottaja saisi jokaisesta listautuneesta asiakkaasta maakunnan määrittelemän kiinteän korvauksen, joka perustuisi tarvetekijöihin. Valmistelussa on tarkasteltu yhdessä mm. THL:n ja Kelan kanssa eri tarvetekijöiden vaikutuksia palveluista syntyviin kustannuksiin sekä näiden painotuksia.

Vähintään 2/3 osaa maakuntien sote-keskusten palveluihin varatusta määrärahasta tulee jakaa tarvepainotetun kapitaation perusteella. Valmistelussa vielä tarkastellaan, missä määrin korvauksia ja palvelukokonaisuuksia tulisi määritellä kansallisella tasolla ja missä määrin maakunnallisesti.

Suun terveydenhuollon korvausten haasteena on rahoituksen riittävyys. Nykyisin suuri osa väestöstä käyttää yksityisiä suun terveydenhuollon palveluja, minkä vuoksi asiakkaiden itse maksama osuus palveluista on suuri. Aiemman kokemuksen mukaan on odotettavissa, että osa asiakkaista siirtyy valinnanvapauden piirissä olevan suun terveydenhuollon asiakkaaksi. Tällöin sen kustannustaso nousisi nykyisestä, mikäli palveluvalikoima ja asiakasmaksujen suuruus pysyvät ennallaan.

Muutosjohtaja Sinikka Salo esitteli sote-muutostuen katsauksen (liitteenä) sekä sote- ja maakuntauudistuksesta tehdyn kansalaiskyselyn tulokset. Tulokset julkaistiin 19.6. uutisena. Myös muutosjohtajille tehtiin seurantakysely.

Sote-muutostuen kevätkauden seuranta ja syyskauden suunnitelma 19.6.2017

Lisätietoja:

ylijohtaja Kirsi Varhila, STM p. 0295 163 338

Sote-uudistuksen valmistelu