Sote-uudistuksen projektiryhmän kokous 14.8.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö 14.8.2017 15.02
Uutinen

Sote-uudistuksen projektiryhmä käsitteli kokouksessaan valinnanvapauslain valmistelua sekä sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen projektiryhmien yhdistämistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee uutta hallituksen esitystä valinnanvapauslaiksi hallituksen heinäkuisen linjauksen mukaisesti. Valmistelu tehdään perustuslakivaliokunnan lausunto huomioon ottaen. Uutta lakia on valmisteltu heinäkuusta alkaen ja valmistelu jatkuu syksyn ajan. Marraskuussa lakiluonnos on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle.

Uuden valinnanvapauslain keskeiset muutokset suhteessa edelliseen esitykseen:

  • Yhtiöittämisvelvollisuus poistetaan, maakunnan ei tarvitse yhtiöittää omaa palveluntuotantoaan.
  • Valinnanvapausjärjestelmän voimaantuloa myöhäistetään, vaiheittainen voimaantulo vuodesta 2020 alkaen.
  • Tarkennetaan ja tarvittaessa poistetaan julkisen hallintotehtävän antaminen muulle toimijalle kuin viranomaiselle.
  • Tarkennetaan valinnanvapauden pilotointia koskevia säännöksiä.

Uusi hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2018. Valinnanvapauslain valmistelua johtaa STM:n osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila.

Sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen tähän asti erilliset projektiryhmät yhdistyvät reformin yhteiseksi projektiryhmäksi 1.9.2017 alkaen. Sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen yhteensovittaminen korostuu jatkossa uudistuksen toimeenpanossa.

Lisätietoja

osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila (STM), p. 0295 163 338

Sote-uudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit sote-uudistus