Sote-uudistuksen projektiryhmän kokous 12.6.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö 12.6.2017 15.38
Uutinen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta valmisteleva projektiryhmä keskusteli muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon tieto-toimintaympäristöstä, sopimusmalleista sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluhankkeiden yhdistämisestä ja valtion ohjauksesta.

THL:n johtava asiantuntija Päivi Hämäläinen esitteli tietovalmisteluhankkeiden ja tietotuotannon kokonaisuutta. Lukuisat eri toimijat keräävät ja kokoavat tietoaineistoja, joita eri sote-organisaatiot hyödyntävät. Tiedon yhteinen hyödynnettävyys edellyttää tiedon keruun ohjaamista. Kustannus- ja vaikuttavuustietotyössä on kartoitettu sote-uudistuksen tietotarpeita ja suunniteltu erilaisten tietokokonaisuuksien kansallista kokoamista.
 
Projektiryhmä kuuli katsauksen palveluntuottajien sopimukset -ryhmän työstä.  Lääkintöneuvos Tuija Kumpulainen esitteli sote-keskuksen sopimusluonnosta ja palvelukuvausluonnosta. Tulossa on myös suun terveyden yksiköiden sopimusmalli.  Sote-keskuksen sopimusmalli valmistellaan ensin, jotta sitä voidaan hyödyntää myös suun terveyden yksiköissä sekä asiakassetelituottajien ja henkilökohtaisen budjetin tuottajien sopimusmalleissa. Palvelukuvaus kertoo, mitä sote-keskuksen tehtäviin kuuluu.

Työryhmässä on edelleen pohdittavana, millä tarkkuustasolla sopimukset ja palvelukuvaukset tulisi laatia. Lisäksi sopimuksien osalta on erotettava maakunnan hallintopäätökseen kuuluvat osat. Merkittävä osa sopimuksiin kaavailluista asioista kuuluu maakunnan päätettäväksi,  eli ne ovat sopimuksenvaraisia asioita.
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluhankkeet yhdistetään. Tarkoitus on perustaa yhteinen projektiryhmä sekä yhteinen valtakunnallinen toimeenpanoryhmä ja yhteinen viestintäryhmä.  Ryhmien kokoonpanot muuttuvat nykyisestä. 
 
Sote-projektiryhmä merkitsi tiedoksi uusia työryhmiä. Uusi 12.6. työnsä aloittava eläketyöryhmä arvioi, onko työeläkejärjestelmässä mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä sekä arvioi mahdollisen muutoksen vaikutukset.
 
Nykyinen maakuntien sote-järjestämisen ja sen johtamisen valmisteluryhmä korvataan uudella maakuntien järjestämisen valtakunnallisella valmisteluryhmällä elokuussa. Jäseniä ei ole vielä nimetty. Valinnanvapauden valmisteluryhmät lakkautettiin.
 
Neuvotteleva virkamies Noora Heinonen esitteli maakuntien ohjauksen yhteensovitusta valtioneuvostotasolla. Sitä varten on kuvattu valtion ohjausprosessi sekä vuosikello toiminnan ja talouden ohjaukseen. Yhteensovitus tapahtuu pääasiassa julkisen talouden suunnitelman valmisteluprosesissa. Maakuntien ohjaus edellyttää valtion ja maakuntien jatkuvaa yhteydenpitoa.
 
Projektiryhmä merkitsi tiedoksi STM:n ja VM:n päivitetyn yhteisen viestintäsuunnitelman sekä
maakunta- ja sote-uudistuksen yhteisen toimeenpanosuunnitelman.
 
 Lisätietoja:

hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, p. 0295 530079
 

Sote-uudistuksen valmistelu