Sote-uudistuksen johtoryhmässä esillä palveluntuottajien alv-korvaukset ja syksyn maakuntaneuvottelut

Sosiaali- ja terveysministeriö 2.10.2018 9.53
Tiedote

Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmä käsitteli kokouksessaan 1.10. palveluntuottajien arvonlisäveron korvausmallia, sote-tiedonhallintatehtävien ohjausta sekä maakuntien kanssa käytäviä neuvotteluja.

Johtoryhmä keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaisista asioista. Uudistuksen lait ovat eduskunnan käsiteltävinä ja eduskunnan on tarkoitus päättää niistä syyskauden aikana. Parhaillaan lakiesityksiä käsittelee sosiaali- ja terveysvaliokunta, jonka jälkeen lakiesitykset käsitellään perustuslakivaliokunnassa. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunta antaa lopullisen mietintönsä.

Antti Väisänen (STM) esitteli sote-palveluntuottajien korvauksia koskevaa arvonlisäverotusta. Yksityisille sote-keskusten ja suunhoidon tuottajille maksettaisiin tuottajakorvauksen yhteydessä erillinen alv-korvaus. Alv-korvaus määräytyisi tuottajakorvauksen kokonaistason perusteella, jolloin sitä olisi helpointa hallita, soveltaa ja vertailla läpinäkyvästi. STM:n asettama työryhmä valmistelee tästä parhaillaan tarkempaa esitystä, josta pyydetään myöhemmin sidosryhmien lausunnot. Esityksen antaminen eduskunnalle siirtyy vuodelle 2019.

Hannu Ijäs ja Minna Saario (STM) alustivat keskustelua liittyen Kelan tehtäviin ja STM:n ohjausrooliin sekä STM:n, THL:n ja Kelan välisen työnjaon selkiyttämiseen Kanta-palveluja koskien. Kela-lakia on tarpeen täsmentää, sillä Kelan tehtävien on suunniteltu laajenevan joiltain osin tiedonhallintapalveluissa, joita valmistellaan parhaillaan. Lain täsmentämisen lisäksi on tarkasteltava valtioneuvoston ohjausroolia ja mahdollista tarvetta sen vahvistamiseen. Kelan valtuutettujen asettama selvitysryhmä on laatinut asiasta oman raporttinsa. STM:n työryhmä jatkaa osaltaan asian selvitystä. Seuraavan kerran työstä raportoidaan joulukuussa 2018.

Pasi Pohjola (STM) kertoi STM:n ja maakuntien välisistä neuvotteluista, jotka toteutetaan 9.10.-23.11. Neuvotteluissa harjoitellaan tulevaa vuorovaikutusmallia valtioneuvoston ja maakuntien välillä. Hallituksen esittämässä sote- ja maakuntamallissa STM ohjaa maakuntien sote-palvelujen kehitystä osana valtioneuvoston kokonaisuutta.

Neuvotteluissa käydään läpi tietyt teemat alueellisin painotuksin. Kunkin teeman kohdalla keskustellaan mahdollisista haasteista ja kehittämistoimista. Neuvottelujen teemoja ovat:

  1. tilannekuva (uudistuksen valmistelun tilanne, järjestäminen, yhteistyöalue, yhdyspinnat)
  2. palvelujen saatavuus
  3. palvelujen rahoitus, investoinnit ja tuottavuus
  4. digitaalisuus, sähköiset palvelut ja tietopohja
  5. palvelujen integraatio
  6. STM:n ehdotukset jatkotoimiksi.

Lisätietoja:

puheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163 338, [email protected]

Sote-uudistuksen valmistelu