Sote-uudistuksen johtoryhmä keskusteli sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoituksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö 31.10.2018 10.09
Tiedote

Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmä kokoontui 29.10. Johtoryhmä keskusteli sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoituksesta, maakuntien rahoituslaista sekä sote-alan tutkimusrahoituksesta ja suun terveydenhuollon valinnanvapaudesta.

Johtoryhmä kävi läpi maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaisen tilanteen. Lakipaketti on käsiteltävänä eduskunnassa ja mietintöluonnosten valmistelu jatkuu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ensi viikolla. Valinnanvapauden palvelusetelikokeiluista julkaistiin viime viikolla seuranta- ja arviointiraportti. Kokeilujen tuloksia hyödynnetään valinnanvapauden jatkovalmistelussa.

Sote-palvelujen monikanavarahoitusta yksinkertaistetaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta yksinkertaistetaan sote-uudistuksen yhteydessä. Nykyisin sote-rahoitus kerätään useasta lähteestä ja kohdennetaan palveluihin monen eri rahoittajan kautta. Uudessa mallissa maakunnat vastaavat palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta ja saavat rahoituksen valtiolta. Tulevien maakuntien vastuulle voitaisiinkin koota useita tehtäviä mm. Kelalta.

Outi Antila (STM) kertoi, miten monikanavarahoituksen yksinkertaistamista koskeva lainvalmistelu etenee. Ensimmäisenä on tarkoitus antaa hallituksen esitys ensihoidon ja sairaankuljetuksen siirtämisestä maakuntien järjestämisvastuulle sekä esitys yksityisen sairaanhoidon ja tutkimusten sairausvakuutuskorvausten lakkauttamisesta. Valmistelussa ovat vielä Kelan korvaamien matkojen siirtäminen maakunnille, kuntoutuksen kokeilut ja lääkehuolto.

Maakuntien rahoituslakiin tehdään tarvittavat muutokset

Virpi Vuorinen (VM) esitteli eduskunnan käsittelyssä olevaa lakiesitystä maakuntien rahoituksesta sekä siihen ehdotettuja muutoksia, jotka on laadittu perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. Maakuntien rahoituslakia muutetaan ja tarkennetaan vielä ennen sen voimaantuloa, jotta laissa voidaan ottaa huomioon muiden maakunta- ja sote-uudistusta koskevien lakien muutokset.

Työryhmä jatkamaan suun terveydenhuollon valinnanvapausvalmistelua

Merja Auero (STM) kertoi, millä tavalla suun terveydenhuollon valinnanvapauteen liittyvää valmistelua jatketaan. Työtä varten perustetaan työryhmä, joka pohtii ratkaisut 1) palveluntuottajien korvauksiin ja asiakassetelin arvon määritykseen, 2) rahoitukseen, 3) ICT-kysymyksiin ja 4) hallinto- ja sopimusmalleihin sekä palvelukuvauksiin. Työryhmän ensimmäinen väliraportti valmistuu alkuvuonna 2019.

Valtion tutkimusrahoitusta myös yliopistotasoiseen sosiaalitutkimukseen

Saara Leppinen (STM) alusti keskustelua siitä, miten valtion tutkimusrahoitus määräytyy jatkossa sote-alan tutkimuksessa, jota tehdään osana palvelujärjestelmää. Rahoitus laajennetaan koskemaan yliopistotasoista sosiaalitutkimusta terveystieteiden ja kliinisen lääketieteellisen tutkimuksen ohella. Muutoksen tarkoituksena on tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota ja palvelujärjestämää sekä vahvistaa sosiaalisen tuen ja sosiaalityön tutkimusta. Rahoituksen painopisteiden määrittely etenee virkamiestyönä yhdessä terveystieteellisen tutkimuksen arviointiryhmän kanssa.

Lisätietoja:

ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, [email protected]

Sote-uudistuksen valmistelu