Mia Mustonen:
Sote-uudistuksen ict-palvelut rakentuvat yhteistyöllä

Sosiaali- ja terveysministeriö 10.10.2018 13.28
Kolumni

Valinnanvapauden valtakunnallisia ict-ratkaisuja kehitetään sote-uudistusta varten. Kela rakentaa parhaillaan tiedonhallinta- ja verkkoasiointipalveluja, joilla valinnanvapaus käytännössä toteutetaan.

Osana valinnanvapauden ict-kokonaisuutta valmistellaan verkkopalveluja kansalaisille, palvelunjärjestäjille ja palveluntuottajille. Sote-uudistuksen ict-ratkaisut muodostavat verkoston, missä kaikki liittyy kaikkeen.

Tavoitteena on luoda foorumeita yhteiselle keskustelulle ja ajatustenvaihdolle siitä, mitä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia palveluihin on tarpeen vielä kehittää. Palveluita halutaan kehittää yhteistyössä tulevien käyttäjien kanssa.

Tulevaan voi valmistautua

Vaikka sote-uudistuksen lakien käsittelyä vielä odotellaan, kannattaa muutoksiin valmistautua.

Valinnanvapautta ja sote-palvelujen tuottamista koskevien lakiluonnosten mukaan kaikkien luvanvaraisia sote-palveluja tuottavien palveluntuottajien pitää olla rekisteröityneenä uuteen Soteri-rekisteriin (Valviran ylläpitämä järjestelmä). Tavoitteena on, että myös julkisten palveluntuottajien tietoja ylläpidetään Soteri-rekisterissä.

Kanta-palveluilla on suuri rooli valinnanvapauden käynnistyessä. Siksi sote-uudistuksen tavoitetilassa ja valinnanvapauden piloteissa sote-palvelujen tuottajan täytyy olla liittynyt Kanta-palveluihin.

Palveluntuottajien tietojärjestelmien pitää pystyä jo pilotissa tallentamaan ja hakemaan potilasasiakirjoja ostopalveluvaltuutusta käyttäen järjestäjän rekisteristä.

Pilotin alussa Kelan valinnanvapausjärjestelmä hyödyntää THL:n sote-organisaatiorekisterissä olevia tietoja.

Tulossa olevia palveluita esiteltiin maakuntien sote-valmistelijoille ja tietojärjestelmätoimittajille työseminaarissa 26.9. Tilaisuuden järjestivät STM, Kela, THL, Valvira ja VRK.

Seminaarin järjestäjien ja osallistujien yhteinen näkemys antoisan päivän päätteeksi oli, että yhteistä työskentelyä ja keskustelua on hyödyllistä ja tarpeellista jatkaa. Syksyn mittaan on luvassa lisää tilaisuuksia ja webinaareja, joissa sote-uudistuksen kokonaisarkkitehtuuri ja toimeenpanon tilanne jälleen saavat lisävalaistusta.

Seminaarin sivuilta löydät aineistot sekä muun muassa vastauksia seminaarissa nousseisiin kysymyksiin. 

Mia Mustonen
tuotepäällikkö, Kelan valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut

Lue lisää

Tämä kirjoitus on osa maakunta- ja sote-uudistuksen kolumnisarjaa. Lue lisää kirjoituksia Kolumnit-palstalta.