Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmän kokous 6.8.

Sosiaali- ja terveysministeriö 7.8.2018 10.32
Uutinen

Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmä käsitteli kokouksessaan uudistuksen valmisteluaikataulua, kuntien investointeja ja ulkoistamisia koskevan rajoittamislain jatkamista ja yhteistyöalueiden valmistelua.

Tavoitteena on, että maakunta- ja sote-uudistuksen lait tulisivat voimaan marras-joulukuussa 2018. Valinnanvapauspilotit voisivat alkaa vuoden 2019 alussa ja päättyisivät vuoden 2021 alussa. Ylijohtaja Kirsi Varhilan mukaan maakuntien aloittamisen siirtyminen vuoteen 2021 merkitsee arviolta 200 miljoonan euron lisärahoitustarvetta valmisteluun.

Hallitusneuvos Pekka Järvinen kertoi hallituksen vastineesta, jota parhaillaan valmistellaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa varten. Vastine koskee aikataulumuutoksia. Maakuntien aloituksen siirtyminen vuodella vaikuttaa lähes kaikkiin maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesityksiin. Vielä on linjaamatta, miten voimaantulon siirtyminen vaikuttaa esimerkiksi palvelusetelikokeilujen jatkoon, Luova-viraston perustamiseen ja opiskeluterveydenhuollon YTHS-lakiin.

Rajoituslakia jatketaan

Kuntien oikeustoimien rajoittamislakia on tarkoitus jatkaa vuoteen 2021 saakka. Järvisen mukaan muutama kunta on tehnyt alustavia päätöksiä Paras-lain mukaisesta yhteistoiminta-alueesta irtautumisesta. Näitä koskevat ratkaisut viedään valtioneuvoston päätettäväksi. Kuntien isoja sote-investointeja ja ulkoistamisia halutaan edelleen rajoittaa. Ulkoistamisen ehtojen edelleen tiukentamista on Järvisen mukaan syytä harkita.

Yhteistyöalueiden roolista keskustellaan

Erityisasiantuntija Antti Kuopila esitteli yhteistyöalueiden valmistelua. Maakuntien muodostamien yhteistyöalueiden merkitys on uudessa sote-mallissa suurempi kuin nykyisten erva-alueiden.  Esimerkiksi alueen merkittävät palvelurakenteeseen vaikuttavat investoinnit valmistellaan yhdessä.

Yhteistyöalueiden maakuntarajat ylittävien toimintamallien valmistelu on lähtenyt kaikissa maakunnissa liikkeelle. Muun muassa sosiaalihuollon erityisosaamisen jakaminen nähdään maakunnissa tärkeänä. Myös erikoissairaanhoidon työnjakokysymyksiä pohditaan.

Erillisjohtoryhmän keskustelussa todettiin, että yhteistyöalueet tarvitsevat maakuntien yhteistyösopimuksen lisäksi toiminnalle rakenteet ja mahdollisesti strategian. Yhteistyöalueet mahdollistaisivat myös laajemman poikkihallinnollisuuden.


Lisätietoja:

puheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163338

Sote-uudistuksen valmistelu