Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmän kokous 4.6.

Sosiaali- ja terveysministeriö 4.6.2018 15.23
Uutinen

Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmä käsitteli kokouksessaan perustuslakivaliokunnan lausuntoa, maakunta- ja sote-uudistuksen TKI-muutosohjelman valmistelua, genimilakiluonnosta ja valinnanvapauden tiedonhallinnan riskienhallintaryhmän asettamista.

Ylijohtaja Kirsi Varhila kertoi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annettavan vastineen valmisteluaikataulusta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle on annettava vastine, jossa on hallituksen muutosehdotukset. Valiokunta ei ole vielä pyytänyt vastinetta virallisesti. Valinnanvapauspilottien valmistelua ei voida tällä hetkellä viedä eteenpäin.  Päivitetään maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilannetieto alueuudistus.fihin ja omamaakunta.fihin.

Hallitusneuvos Pekka Järvinen esitteli perustuslakivaliokunnan 1.6. lausuntoa. Muutokset valinnanvapauslakiin ja maakuntien rahoituslakiin voidaan tehdä eduskuntakäsittelyssä.  Perustuslakivaliokunta ottaa vielä uudestaan käsittelyyn sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ja varaa itselleen mahdollisuuden tarkastella nyt esille nostamiaan kysymyksiä.

Suurimmat muutostarpeet liittyvät valinnanvapauden voimaantuloon ja vaiheistukseen sekä maakuntien rahoitukseen. Vastineessa tulee tarkastella myös asiakassuunnitelman sitovuutta ja siihen liittyviä oikeusturvakeinoja, alihankintaa koskevia säädöksiä, kielellisiä oikeuksia asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin palveluissa sekä valinnanvapauspilotteja. Myös EU-notifiointi nousi jälleen esille.

Lisäksi on mietittävä tarkemmin sääntelyä, joka liittyy asiakkaiden osoittamiseen palveluntuottajille, maakunnan liikelaitoksen riittävään omaan palvelutuotantoon, valvontasäännöksiin ja elinkeinoharjoittajan oikeusturvaan. 

TKI-muutosohjelma käynnistymässä

OKM:n tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen esitteli maakunta- ja sote-uudistuksen TKI-muutosohjelman valmistelua. Ohjelma on tarkoitus käynnistää niin nopeasti kuin mahdollista. Päätoiminen koordinaattori ja johtoryhmä aloittaisivat nyt kesällä. Muutosohjelmaan sisältyy neljä kokonaisuutta: maakuntien osaaminen, innovaatioympäristöt, TKI-rahoitus ja TKI-järjestelmä. Näistä osaamisen kokonaisuus on käynnistynyt jo vuosi sitten STM:n ja OKM:n yhteistyönä.

Genomilakiluonnos lähdössä lausunnolle

Erityisasiantuntija Sandra Liede esitteli genomilakiluonnosta. Lakia valmistellaan osana terveydenhuollon kasvustrategiaa. Kyseessä on infrastruktuurilaki, eli luodaan rakenteet genomitiedon hyödyntämiselle, tietoturvalle ja valvonnalle. Genomikeskus ehdotetaan perustettavaksi THL:n yhteyteen niin, että toiminnassa hyödynnetään Kelan tietojärjestelmiä ja osaamista sekä muidenkin toimijoiden laajaa osaamisverkostoa.

Valinnanvapauden tiedonhallinnan riskienhallintaryhmä

Valinnanvapauden tiedonhallinnan riskienhallintaan asetetaan valmisteluryhmä. STM:n erityisasiantuntija Anna Kärkkäisen mukaan työryhmän tehtävänä on varmistaa kansallisten toimijoiden (VM, STM, THL, Kela, VRK ja Valvira) yhteistyö ja riippuvuuksien hallinta eri toimijoiden toteutusten välillä. Tavoitteena on varmistaa, että valinnanvapauden tiedonhallinnan toteutukset valmistuvat aikataulussa ja vastaavat maakuntien ja asukkaiden tarpeisiin. Puheenjohtaja on Minna Saario.


Lisätietoja:

ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163 338

Sote-uudistuksen valmistelu