Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmän kokous 20.8.

Sosiaali- ja terveysministeriö 20.8.2018 15.17
Uutinen

Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmä käsitteli kokouksessaan matkalakityöryhmän perustamista, henkilökohtaisen budjetin arvon määritystä ja maakunnan alv-korvausjärjestelmää.

Ylijohtaja Outi Antilan mukaan monikanavarahoituksen yksinkertaistamiseen liittyvän lakipaketin valmistelua on jatkettu ja jatketaan syksyn aikana. Hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle varsinaisen sote-paketin hyväksymisen jälkeen.

Reformiministerityöryhmä linjasi keväällä 2018, että Kelan korvaamien terveydenhuollon matkojen järjestäminen ja rahoitus siirtyvät maakuntien vastuulle. Matkojen järjestämiseen ja matkakorvauksiin liittyy useita kysymyksiä, joiden selvittämiseksi asetetaan työryhmä. Työryhmän tehtävänä on luonnostella hallituksen esitys ns. matkalaiksi syyskauden aikana. Ryhmän puheenjohtaja on STM:n johtaja Kari Paaso.

Johtaja Pasi Pohjola kertoi valmistautumisesta syksyn maakuntaneuvotteluihin. Ministeriöiden ja maakuntien neuvotteluissa keskustellaan maakuntien toimintaan liittyvästä valtionohjauksesta ja tietopohjan hyödyntämisestä. Maakunnat toivovat, että valtioneuvoston ohjaus maakuntiin päin olisi yhtenäinen kokonaisuus.

Maakunnat olisivat velvollisia tarjoamaan henkilökohtaista budjettia iäkkäille ja vammaisille, jotka tarvitsevat pitkäaikaisia palveluja. Johtaja Raija Volk esitteli henkilökohtaisen budjetin arvon määritykseen liittyvää luonnosmuistiota. Valmisteluryhmä on laatinut erilaisia vaihtoehtoja, miten budjetin arvo voitaisiin määritellä. Työ on tarkoitettu maakuntien tueksi. Jatkovalmistelussa otetaan huomioon palvelusetelikokeilujen tulokset.

Yksityisten palvelutuottajien laskennallinen alv-korvausmalli

STM:n neuvotteleva virkamies Antti Väisänen esitteli maakuntien ja yksityisten palvelutuottajien alv-korvausjärjestelmien valmistelua.  Sote-palvelut ja niiden myynti on vapautettu arvonlisäverosta. Nykyisin kunnat saavat lähes kaikkien hankintojen arvonlisäveron palautuksena. Kun sote-palvelujen järjestäminen siirtyy maakunnille, tarvitaan maakuntien alv-korvausjärjestelmä. Maakuntien liikelaitosten osalta kyseessä olisi samantyyppinen järjestelmä kuin kuntien nykyinen palautusjärjestelmä.

Tulevissa suoran valinnan palveluissa on turvattava liikelaitosten ja yksityisten toimijoiden tasapuolinen kohtelu myös alv:n suhteen. Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden palveluissa yksityiselle toimijalle aiheutuva arvonlisäverokustannus on tarkoitus ottaa huomioon laskennallisena eränä tuottajakorvauksen yhteydessä. Tarkoitus on, että korvaus vastaisi mahdollisimman hyvin tuottajan toteutuneita arvonlisäverokustannuksia.  Esityksen yksityiskohtien valmistelua jatketaan.

Lisätietoja:

varapuheenjohtaja, ylijohtaja Outi Antila, p. 0295 163 164

Sote-uudistuksen valmistelu