Sote-uudistuksen johtoryhmässä esillä palvelusetelikokeilut ja lääkärihelikopterit

Sosiaali- ja terveysministeriö 4.9.2018 9.44
Tiedote

Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmä käsitteli kokouksessaan 3.9. budjettiriihen linjauksia, lääkärihelikoptereita, palvelusetelikokeiluja sekä Kuntaliiton muutostukea maakunta- ja sote-uudistuksessa.

Kokouksen puheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila (STM) totesi maakunta- ja sote-uudistusta koskevat linjaukset budjettiriihestä. Hallituksen esityksessä vuoden 2019 talousarvioksi esitetään uudistuksen valmisteluun 211 miljoonaa euroa, joista valtaosa kohdistuu väliaikaishallintojen ja maakuntien toiminnan rahoitukseen. Voimaanpanolain vahvistamisen jälkeen rahoituksessa ei edellytetä omarahoitusosuutta.

Ylijohtaja Markku Tervahauta (STM) esitteli sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raporttia ensihoidon ilmailupalveluista. Työryhmä esittää, että kaksi uutta lääkärihelikopteritukikohtaa sijoitettaisiin Seinäjoelle ja Lappeenrantaan. Tavoitteena on palvelun parempi kattavuus ja asukkaiden yhdenvertaisuus koko maassa.

Lääkärihelikoptereiden toiminnan järjestämisvastuu on tarkoitus keskittää maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä Pirkanmaan maakunnalle. Työryhmä esittää myös, että kopteritoiminta järjestettäisiin omana tuotantona eikä ostopalveluna, kuten nykyisin.

Hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki (STM) antoi tilannekatsauksen palvelusetelikokeilujen etenemisestä. Kokeilujen avulla selvitetään valinnanvapauden vaikutuksia sote-palvelujen saatavuuteen ja laatuun. Kokeiluissa tuottajien korvausmallit ja palveluvalikoimat vaihtelevat, jotta tietoa saadaan erilaisista valinnanvapauden toteutustavoista. Kokeiluista saadaan arvokasta tietoa valinnanvapauden jatkokehittämiseen.

Kokeiluissa merkittävin syy palveluntuottajan vaihtamiseen on ollut lääkäriajan saatavuus. Suurin syy pysyä julkisen terveysaseman asiakkaana puolestaan on aseman sijainti. Vaihtoja tekevät eniten työsuhteessa olevat ja yrittäjät. Vaihdot ovat kuitenkin luonteeltaan pysyviä – näin on myös niissä kokeiluissa, joissa pidempi vaihtoväli (6 kk) on ehtinyt tulla vastaan.

Kokeilujen edetessä on havaittu, että yksityiselle palveluntuottajalle listautuneella asiakkaalla on tuottajan vaihtamisen jälkeen paljon käyntikertoja vastaanotolla, mutta käyntimäärä vähenee, mitä pidempään asiakkuus kestää. Näin korvausmallin kannattavuus palveluntuottajalle kasvaa.

Palvelusetelikokeiluille on varmistettu jatkorahoitus vuodelle 2019. Jos kokeilualueella alkaa valinnanvapauspilotti, kokeilu voidaan sulauttaa siihen.

Johtaja Tarja Myllärinen (KL) esitteli Kuntaliiton tarjoamaa muutostukea maakunta- ja sote-uudistuksessa. Kuntaliitto tukee maakuntien muutosorganisaatioita, kuntia ja kuntayhtymiä muutoksen toteuttamisessa. Kuntaliitto tuottaa muutoksen tueksi ohjeita, työkaluja, oppaita. Lisäksi se järjestää maakuntafoorumeita, jotka kokoavat yhteen maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallisia valmistelijoita sekä alueellisia toimijoita.

Lisätietoja:

puheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163338, [email protected]

Sote-uudistuksen valmistelu