Anssi Vartiainen:
Sote-tietopaketit tietojohtamisen työvälineenä

Sosiaali- ja terveysministeriö 11.1.2019 13.09
Kolumni
Sote-tietopaketit tietojohtamisen työvälineenä

Tietojohtaminen. Tämä kahden sanan fuusio sulkee sisäänsä sote-uudistuksen onnistumisen edellytykset. Tietojohtamisessa onnistutaan, jos kansallinen ja maakunnallinen ohjaus ja liikelaitoksissa tapahtuva johtaminen nojaavat yhtenäiseen tietotuotantoon ja sitä varten rakennettuihin luokituksiin ja määritelmiin.

Johtamisessa ja ohjaamisessa tarvittavan tiedon yhteensovittaminen on haastavaa ja vaatii laajaa yhteistyötä. Erilaiset näkökulmat täytyy sovittaa yhteen, jotta saavutetaan tavoite kertakirjaamiseen perustuvasta automaattisesta raportoinnista. Sote-tietopaketit ovat erinomainen työväline yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi.

Tietopaketti. Paketti on kokonaisuus. Se sulkee sisäänsä sinne asetetun kohteen tai useita kohteita, jonka jälkeen se lähetetään usein matkaan osoitteen kera. Paketin vastaanottajalle sisältö on hyödyllistä, kun se vastaa tarpeeseen.

Maakunnalliset ja kansalliset sote-tiedon tarpeet ovat hyvin erilaisia.

Maakunnalliset ja kansalliset sote-tiedon tarpeet ovat hyvin erilaisia. Tämän takia johtamisessa tarvittavan tietopaketin on oltava riittävän pieni ja ohjaamisen paketteihin on kasattava monentasoisia kokonaisuuksia, jotka koostuvat useista pienistä paketeista. Jos paketti on lähtötilanteessa liian suuri, sitä ei voida jälkikäteen pilkkoa karkeamman tason kokonaisuuksiin.

Tietojohtamisen onnistumisen edellytyksenä on löytää alin tarvittava kirjattu tieto, joka palvelee eri tasoilla tapahtuvaa johtamista ja ohjaamista. Sote-tietopaketit antavat erinomaisen mallin eri tasoilla tarvittavaan tiedon paketointiin aina alimmalta tarvittavalta tasolta alkaen. Erityisen huomion kohteena ovat maakuntajärjestäjän tietotarpeet.

Sote-uudistuksen onnistuminen vaatii tietomallien ja arkkitehtuuriratkaisujen kansallista johtamista, jotta vältytään päällekkäiseltä tietotuotannolta ja minimoidaan monien järjestelmien integraatiot.

Tietojärjestelmä. Järjestelmän tehtävänä on tehostaa ja helpottaa toimintaa. Järjestelmä on usein rakennettu palvelemaan tiettyä tarvetta organisaatiossa. Kun organisaatio ja tarpeet muuttuvat, järjestelmän tietoja on sovitettava yhteen muiden järjestelmien tietojen kanssa.

Sote-uudistuksen onnistuminen vaatii tietomallien ja arkkitehtuuriratkaisujen kansallista johtamista, jotta vältytään päällekkäiseltä tietotuotannolta ja minimoidaan monien järjestelmien integraatiot. Sote-tietopaketteja viedään eteenpäin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatio- ja tiedonhallintayksikön, SoteDigin ja Vimanan kanssa.

Sote-tietopaketit helpottavat kirjaamiseen liittyvien tietotarpeiden määrittelyä.

Sote-tietopakettien avulla järjestelmäratkaisujen luojat saavat selkeän kuvan tietotarpeista ja raportoinnilta vaadittavista ulottuvuuksista. Sote-tietopaketit helpottavat kirjaamiseen liittyvien tietotarpeiden määrittelyä ja kirjatun datan kohdentamista eri luokituksiin sekä mahdollistavat nykyaikaisten raportointiratkaisujen käyttöönoton datan visualisoinnissa. Määritelmätyön avulla voidaan luoda tehokas ja kuukausittainen järjestelmä- ja raportointikokonaisuus eri tasoilla toimivan johtamisen ja ohjauksen käyttöön.

Onnistuneella tietojohtamisella saadaan aikaan kertakirjaamiseen perustuva tiedon tuottaminen, eri tasoilla hyödynnettävän datan validointi päivittäisjohtamisessa ja laadukas raportointi kasvavaan tiedolla johtamisen tarpeeseen. Tiedolla ei voida johtaa, jos ensin ei johdeta tietoa.

Anssi Vartiainen
erityisasiantuntija
sosiaali- ja terveysministeriö

Sote-tietopaketit tietojohtamisen työvälineenä -seminaari 25.1.2019