Sote-johtoryhmässä esillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ohjauksen mittaristo

Sosiaali- ja terveysministeriö 19.2.2019 8.24
Tiedote

Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmä sai maanantaina 18.2. katsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ja kustannus- ja vaikuttavuustieto -työryhmän työhön.

Todettiin, että eduskunnan perustuslakivaliokunta jatkaa maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketin käsittelyä viikolla 8.

Mittaristo väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja kustannusten kuvaamiseen on valmistunut

Päivi Hämäläinen (STM) esitteli sote-uudistuksen kustannus- ja vaikuttavuustieto –työryhmän työtä.

Työryhmä on valmistellut ehdotusta sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäiseksi mittaristoksi väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilan kuvaamiseen, palveluiden tarpeen arviointiin sekä palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen.

Valmistellun ns. KUVA-mittariston ensisijainen tavoite on vastata kansallisen ohjauksen ja arvioinnin tarpeisiin. Yhtenäisen, kattavan tietopohjan käyttäjiä ovat valtioneuvosto, STM, THL, yhteistoiminta-alueet, maakunnat, valvontaviranomaiset ja soveltuvasti palvelujen tuottajat. 

Mittaristo soveltuu myös palvelujen järjestämisen ja tuotannon johtamiseen, suunnitteluun ja seurantaan sekä järjestäjien ja tuotantoyksiköiden väliseen vertailuun ja valvontaan. Mittarit sopivat jossain määrin myös tuottajatason ja asiakkaiden valinnanvapautta koskevaan tietotarpeeseen.

KUVA-mittaristoa pilotoitiin vuonna 2018 toteutetuilla maakuntien ja STM:n ohjausneuvottelukierroksilla tuottamalla indikaattoreita vastaava data harjoittelukierroksia varten maakuntavertailutiedoksi. Maakuntia koskevia mittaritietoja on nähtävillä THL:n Tietoikkunassa. Simulaatioharjoitusten perusteella arvioituna mittaristolla oli käyttöarvoa ohjauksen tietopohjana ja sitä voidaan käytön kautta jatkossa parantaa. Mittariston ylläpidon ja jatkokehittämisen suunnitellaan jatkossa olevan pysyvä osa ohjausprosessia.  

Johtoryhmälle esiteltiin myös työryhmän ehdotukset ohjauksen tietopohjan varmistamiseksi ja parantamiseksi. Ehdotukset nähtiin perustelluiksi. Ehdotuksia on tarkoitus hyödyntää muun muassa valmistelussa olevan Valtava-hankkeen suunnittelussa.

Kustannus- ja vaikuttavuustietoryhmä on perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatioon syksyllä 2015.

Lisätietoja

ylijohtaja Outi Antila, STM, p. 0295 163 164, [email protected]

Sote-uudistuksen valmistelu